Dr. Bajmócy Péter, egyetemi docens

Bajmocy_Peter

Kutatási témák:

etnikai- és vallásföldrajz, kvantitatív társadalomföldrajz, város- és vidékföldrajz (szuburbanizáció, aprófalvak, külterületek), turizmusföldrajz

E-mail:

bajmocy@geo.u-szeged.hu

Telefonszám:

06 62 343 348

Fogadóóra:

kedd 10-12

Tanulmányok:

1996, József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged, matematika-földrajz szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok:

2003 PhD-disszertáció Szegedi Tudományegyetem, Szeged

2014 Habilitált doktor (földtudomány), Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Nyelvismeret:

angol: (1993) – állami „C” típusú középfokú nyelvvizsga

orosz: alapszint (alapfokú „C” típusú nyelvvizsgával ekvivalens)

Szakterület:

társadalomföldrajz

Kutatási témák:

etnikai- és vallásföldrajz, kvantitatív társadalomföldrajz, város- és vidékföldrajz (szuburbanizáció, aprófalvak, külterületek), turizmusföldrajz

Szakmai közéleti tevékenység:

2008- Magyar Földrajzi Társaság

1997- Pro Scientia Aranyérmesek Társasága

MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja

MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság Településföldrajz Albizottság titkára

Településföldrajzi Közlemények c. folyóirat (Szombathely) szerkesztőbizottságának tagja

Forum Geografic c. folyóirat (Craiova) szerkesztőbizottságának tagja

Elismerések, díjak:

1995 XXII. OTDK, Gödöllő, országos II. hely

1995 A JATE TTK Kiváló hallgatója

1997 XXIII. OTDK, Nyíregyháza, országos kiemelt I. hely

1997 Pro Scientia Aranyérem

2000 Kiváló földrajzos oktató (hallgatói díj)

2005 Aranykréta díj, SZTE TTK legjobb gyakorlatvezető

2014 Diploma of Honour, Universitatea de Vest din, Timisoara, Románia

Kiváló TDK Szervezői Díj (OTDT) 2022

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

A Dél-Alföld területfejlesztési koncepciója. 1999, MTA RKK ATI (Demográfia)

Kitörési lehetőségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 2001, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya (Demográfia)

A Dél-Alföld szakképzés-fejlesztési koncepciója. 2004, SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék

Békéscsaba területfejlesztési koncepciója. 2004, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztálya (Demográfia)

Vidékfejlesztési stratégiát megalapozó kutatások, 2004, MTA ATI Kecskeméti Osztálya (közlekedés)

TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005, Kutatóegyetemi kiválósági központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen

 

Jelenleg oktatott tárgyak:

Magyarország társadalomföldrajza (előadás)
Népesség- és településföldrajz (előadás)

Szociálgeográfia (előadás és gyakorlat)
Etnikai- és vallásföldrajz (előadás)

Hungary's touristic geography

Magyarország turizmusföldrajza (előadás)
Szakmai számítógépes programok (gyakorlat)
Földtudományi adatelemzési módszerek (gyakorlat)
Magyarország régiói (szeminárium)
Társadalomföldrajzi megfigyelések

Social Geography

 

Válogatott publikációk:

Bajmócy Péter, Ilcsikné Makra Zsófia, Tóth László (2018): A hazai külterületek átalakulása 1990 után. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2018/1:(1) pp. 3-17.

Vasárus Gábor, Bajmócy Péter, Lennert József (2018):In the shadow of the city: demographic processes and emerging conflicts in the rural-urban fringe of the Hungarian agglomerations. GEOGRAPHICA PANNONICA 22:(1) pp. 14-29.

Bajmócy Péter (2012): Suburbanization and Suburban Regions in Hungary after 1990. In: Csapó T, Balogh A (szerk.): Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. 314 p. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag. pp. 207-222.

Bajmócy Péter, Györki Andrea (2012): A szuburbanizáció virágkora és hanyatlása Magyarországon. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK 2012/2: pp. 1-17.

Balogh András, Bajmócy Péter (2011): Majorok a Nyugat-Dunántúlon. Szombathely: Savaria University Press. 126 p.

Bajmócy Péter (2009): Általános etnikai- és vallásföldrajz. Szeged: JATEPress Kiadó. 117 p.

Bajmócy Péter, Balogh András (2002): Aprófalvas településállományunk differenciálódási folyamatai. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 51:(3-4) pp. 385-405.

Bajmócy P, Kiss J (1999): Megyék, régiók és központjaik - modellek tükrében. TÉR ÉS TÁRSADALOM 13:(1-2) pp. 31-51.

Bajmócy Péter (1999): Szuburbanizáció Pécs környékén. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 1999:(1-2) pp. 127-138.

Bajmócy P, Kiss J (1996): Egyetemi hallgatók mentális térképei Magyarországról. TÉR ÉS TÁRSADALOM 10:(2-3) pp. 55-68.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.