Projektek

„PHOENIX” projekt

Green Deal - TOPIC ID: LC-GD-10-1-2020

 

Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020)

 

A "Phoenix" projekt célja, hogy növelje a társadalmi részvételi eszközök hatékonyságát és eredményességét a település- és területfejlesztésben hozzájárulva az európai zöld megállapodáshoz (European Green Deal). A projekt által generált és végigkövetett települési és térségi társadalmi bevonás lényege, hogy különböző intézmények, aktorok különböző környezeti kérdésekről különböző területi léptékeken elmondhassák a tapasztalataikat és véleményüket. Ennek segítségével bizalmi kapcsolatok láncolatát, valamint szélesebb körű társadalmi támogatást és együttműködést hoz létre a szereplők közt a szakpolitikák páneurópai szintű kialakításához és végrehajtásához.

A projekt első évében az úgynevezett "Phoenix Tangram" kialakítása történik meg, ami a legjobb és legrosszabb gyakorlatok mélyreható elemzése lesz. Eztán ajánlásokat és a legsikeresebb módszereket összegyűjtve azokat kísérleti helyszíneken (pilot) tesztelik a partnerek, melyet mind módszertani, mind operatív partnerek támogatnak. A projekt végén az így szerzett tapasztalatokat összegyűjtik, amelyeket más területek és intézmények a jövőre nézve hasznosíthatnak és egy összegző szakpolitikai ajánlásban fogják publikálni.

 

https://cordis.europa.eu/project/id/101037328


Phoenix_1Phoenix_3Phoenix_1

A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai

A kutatás középpontjában a hazai orvosok és egészségügyi szakdolgozók munkavállalási célú elvándorlásának okainak, motivációs tényezőinek, és következményeinek értelmezése áll, fókuszba helyezve annak térbeli aspektusait, a hely és a földrajzi tényezők szerepét. Egyaránt koncentrál a nemzetközi és a nemzetállamon belüli léptékekre, ez utóbbi esetén az országon belüli centrum-periféria relációkra.


NKFI által támogatott kutatási projekt (NKFI azonosító: 124938)

Futamidő: 2017-2020


További részletek a projekt honlapján érhetők el: https://eszmob.hu