ERASMUS

Külföldi ösztöndíj lehetőségek (ERASMUS+ pályázatok)

Az ösztöndíjak időtartama 4, illetve 5 hónap, kevesebb hallgató jelentkezése esetén lehetőség van 8-9 hónapra (teljes tanévre) is pályázni.

Jelentkezési határidő: minden évben február 20. (pótpályázatok: szeptember 15.)


A jelentkezés feltételei:

• Beiratkozott földrajz BSc, Geográfus MSc szakos hallgató (lehetőleg a kiutazás időpontjában terület- és településfejlesztő, turizmus vagy földrajz tanári szakirányos), az SZTE TTIK-n, illetve PhD-ösztöndíjas hallgató az SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékén (a kiutazás évében is)

• Legalább két lezárt félév a kiutazás időpontjában

• Az adott ország nyelvének, vagy a táblázatban megjelölt ajánlott nyelvnek legalább középfokú szintű ismerete (az oktatás legtöbb esetben az adott ország nyelvén folyik, az ettől eltérő esetek a táblázatból kiolvashatók) (nyelvvizsga nem kell!)

• Előnyt jelent a Tanszéken korábban végzett munka (kutatási részvétel, évfolyamdolgozat, projektmunka, stb.), valamint a jó tanulmányi eredmény

• Egyéni anyagi hozzájárulás, mivel az ösztöndíj (kb. 500 Euro/hó) a kinntartózkodás teljes költségét biztosan nem fedezi

• Idegen nyelvű elbeszélgetésen való részvétel (a jelentkezés után)

• A kiutazás félévében a fogadó egyetemen és Szegeden is legalább 20 kreditnyi tárgy teljesítése

• ERASMUS ösztöndíjra végzős félévben (BSc 6. félév, MSc 4. félév) kiutazni nem lehet! 3. éves Bsc-sek pályázhatnak, azzal a feltétellel, ha felveszik őket MSc-re

• Az itthoni tanulmányokból a kiutazáskor legalább 30 kreditnek még hiányozni kel (BSc-n maximum 150, MSc-n maximum 90 teljesített kredit)

• A jelentkezések elbírálásánál elsődleges szempont a tanszékhez kötődés (szakirány, szakdolgozat, diplomamunka). Akik (még) nem kötődnek a tanszékhez, minden esetben a lista végére kerülnek besorolásra, de megfelelő pályázat és hely esetén ők is elnyerhetik az ösztöndíjat.

A Tanszék fenntartja a jogot, hogy bizonyos pályázatokat akkor is visszautasíthat, ha a teljes keretszám nincs feltöltve.


A jelentkezés formai követelményei:

• Pályázat, néhány soros indoklással, jelezve, hogy hová és milyen időtartamra (4-5 vagy 8-9 hónapra) pályázik a hallgató

• Szakmai önéletrajz

• Nyelvismeret(ek)et igazoló iratok másolata (ha van)

• A lezárt félévek index-másolata (Neptun-ból kinyomtatva, MSc-seknél a BSc-s index is)

• A külföldi tanulmány programtervezete, a hallgatni kívánt kurzusok listájának összeállítása a kinti egyetem kínálatából (ld. Internet)

• Az egyetemi ERASMUS pályázati űrlap kitöltése elektronikusan és kinyomtatva is. (Az ONLINE ERASMUS regisztrációs adatlap egyelőre NEM kell!)


A pályázatot és a csatolt dokumentumokat Dr. Nagy Gyula tanszéki ERASMUS-koordinátornak kell leadni.


A mobilitási program keretében aktuálisan pályázható intézmények köre ITT ÉRHETŐ EL.

(A táblázatban a hallgatók száma után a hónapok száma a rendelkezésre álló összes hónapot jelenti, ez oszlik meg a pályázó hallgatók között).


További részletes információk az ERASMUS+ programról:

http://tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/index.html