Név, beosztás: Dr. Bajmócy Péter, egyetemi docens, tanszékcsoport vezető-helyettes
Születési hely, idő: Debrecen, 1973. 08. 21.
E-mail: bajmocy@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: +36-62-543-348
Mobil telefonszám: +36-30-294-1592
Fogadóóra: hétfő 11-12h

Végzettség:

1996 József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged,  matematika-földrajz szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

PhD, 2003
Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon

Tézisek letöltése

Nyelvismeret:

Angol (közép)

Szakterület:

Társadalomföldrajz

Kutatási témák:

Népességföldrajz, Településföldrajz, Behaviourista geográfia, kvantitatív földrajz, etnikai földrajz

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Magyar Földrajzi Társaság, tag
Pro Scientia Aranyérem
Aranykréta díj, legjobb gyakorlatvezető

Oktatott tárgyak:

Magyarország társadalomföldrajza
Regionális gazdaságtan
Etnikai- és vallásföldrajz
Szociálgeográfia
Szakmai számítógépes programok
Statisztikai programcsomagok a terület- és településfejlesztésben
Az UNESCO Világörökség részei
Urbanizáció
Hungary – land, people, regions
Population and settlement geography of Hungary

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
London London School of Economics 1998.02-1998.06 TEMPUS ösztöndíj

 

Válogatott publikációk:

 

 1. Kiss János - Bajmócy Péter: Egyetemi hallgatók mentális térképei Magyarországról. In.: Tér és Társadalom 1996/2-3. 55-68. old.
 2. Bajmócy Péter - Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében.     In.: Iskolakultúra 1997 6/7 p. 71-77.
 3. Bajmócy Péter-Kiss János: Megyék, régiók és központjaik - modellek tükrében. In: Tér és Társadalom 1999/1-2. p. 31-51.
 4. Bajmócy Péter: Szuburbanizáció Pécs környékén. In: Földrajzi Értesítő 1999 1-2 p.127-138.  
 5. Bajmócy Péter-Kiss János: Városi funkciójú központok és elméleti vonzáskörzeteik az  Alföldön. In: Tér és Társadalom 2001/1 65-89.
 6. Bajmócy Péter: Szuburbanizációt kiváltó okok a vidéki Magyarországon. In: Abonyiné-Becsei-Kovács Cs. (szerk.): A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága. Ypszilon Kiadó, Szeged, 2002. 247-255 o.
 7. Bajmócy Péter-Balogh András: Aprófalvas településállományunk differenciálódási folyamatai. In: Földrajzi Értesítő 2002 3-4. pp. 385-405.
 8. Bajmócy Péter: A népesség nyelvi, etnikai összetétele. In: Becsei József. Népességföldrajz. Ipszilon Kiadó Kft., Békéscsaba, 2004. p.283-298.
 9. Bajmócy Péter: A népesség vallási összetétele. In: Becsei József. Népességföldrajz. Ipszilon Kiadó Kft., Békéscsaba, 2004. p.299-314.
 10. Bajmócy Péter: Közlekedésföldrajzi hekyzet perifériaképző szerepe. In: Kanalas Imre-Kiss Attila (szerk.): A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. MTA RKK ATI, Kecskemét, 2006. pp. 32-54.
 11. Bajmócy Péter: Magyarország népességének etnikai és vallási diverzitása 1910-ben és 2001-ben. In: Kiss Andrea-Mezősi Gábor-Sümeghy Zoltán (szerk.): Táj, környezet és társadalom. SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék és SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 2006. pp. 57-68.
 12. Bajmócy Péter - Boros Lajos - Pál Viktor: Egy képzeletbeli tér geográfiája: helyek, terek, szimbólumok a „Harry Potter Univerzumban”.  In: III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. MTA FKI, Budapest, 2006. CD, 14 old.
 13. Bajmócy, Péter (2007): Suburbanization in Hungary – except the aggloeration of Budapest. In: Kovács Csaba (ed.): From Villages to cyberspace. (Falvaktól a kibertérig). Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. pp. 139-149.
 14. Bajmócy Péter: A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek néhány mérési lehetősége Magyarországon. Tér és Társadalom, 21. 2007/1. 85-102.
 15. Bajmócy Péter – Hegedűs Gábor: Transformation of the settlement system in the post-socialist Hungary. In: Ádám, Kertész and Zoltán, Kovács (ed.): Dimensions and trends in Hungarian geography.  Geographicl Research Institute, Budapest, 2008. pp. 135-148.

 A teljes publikációs jegyzék letölthető innen.