A tanszék története

Tanszékünk története hivatalosan 1964-től íródik, ekkor jött létre a Gazdasági Földrajzi Tanszék. Célszerű azonban ennél kicsit távolabbra tekintenünk az időben, áttekintve a földrajz, ezen belül a társadalomföldrajz művelésének hagyományait egyetemünkön.

1921-ben került Szegedre a Kolozsvári Egyetem, lezárva ezzel a több mint száz éves szegedi „egyetem-akarási” törekvéseket. Ekkor még a Bölcsésztudományi Karhoz tartozott a földrajz, két intézettel. (Földrajzi illetve az Ásványtani Intézet.) Mindkettő a Dugonics téri épület első emeletén helyezkedett el. (Ma a Rektori Hivatal található itt.) A Földrajz Tanszék vezetője az a Márki Sándor lett, aki a történelem és a geográfia területén egyaránt maradandót alkotott.


1925-26-os tanévben került a Földrajzi Intézet az Ady téri épületbe, amely ma is otthonául szolgál. Ezt az időszakot Kogutowitz Károly neve fémjelzi, aki 1923-ban lett tanszékvezető. 1923-ban jelent meg Zsebatlasza, nevéhez fűződik Magyarország néprajzi térképének elkészítése (1927) is. Szeged földrajzi viszonyai című, és Szeged városépítészetérõl szóló munkáit 1933-34-ben adták ki.


1940-ben visszatért az egyetem Kolozsvárra, így az 1940-41 tanévtõl új egyetem jött létre Szegeden. A földrajzosoknak nagy elismerés, hogy a Nobel-díjas Szentgyörgyi Albert Professzor után 1941-42-ben Kogutowitz Károlyt választják rektornak.


1945-ben kerül Szegedre Prinz Gyula, aki elsősorban természetföldrajzosként ismert, de írt társadalomföldrajzi munkákat is, így például akadémiai doktori disszertációját, A városmorfológiai felvétel alapvetése (1954) címmel.


1964-ben létrejött az önálló Gazdasági Földrajzi Tanszék, Krajkó Gyula vezetésével. Az akkori kutatási programok hosszú ideig meghatározták a tanszék arculatát. Körzetkutatás, közlekedésföldrajz illetve a mezőgazdasági termőtájak kérdései álltak a vizsgálódások középpontjában. Krajkó Gyula "A gazdasági körzetesítés elvi alapjai" címmel írt jegyzetet, illetve a világ számos pontján előadást tartott a témában. Az elvi tudás gyakorlati alkalmazásaként a 70-es években a Dél-Alföld mikro- és mezokörzeteinek kutatása folyt, illetve elkészült a régió megyéinek gazdaságföldrajzi leírása. Kiterjedt külkapcsolataink voltak; elsősorban a környező országokkal, de a Európa számos országában jártak tanulmányúton, konferencián a szegedi geográfusok.


1994-ben Dr. Mészáros Rezső vette át a tanszék irányítását. Őt 1995-ben az Egyetem rektorává is választották, amely tisztséget a 2000-ben létrejött egységes Szegedi Tudományegyetemen is elnyerte. 1993-tól indult a geográfus képzés többek között településkutató (később terület- és településfejlesztő) specializációval. 2001 őszétől az turizmus szakirány is beindult a képzésen belül.


2000-től Dr. Becsei József lett a tanszékvezető. Ugyanezen évtől a Gazdasági Földrajzi Tanszék neve Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékre változott. Ekkor indult az alföldi tanyák állapotát vizsgáló „Tanyakutatás 2000” is. 2001-ben Mészáros Rezsőt a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, székfoglalóját 2002 januárjában tartotta "A térpályáktól a kibertérig" címmel.


2002 márciusában a több évtizedes munka elismeréseképp a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter a "Pro Regio" díjat adományozta a tanszéknek. 2003-2007 között ismét Mészáros Rezső professzor lett a tanszék vezetője, majd 2007-től Dr. Kovács Zoltán vette át a Tanszék vezetését.


Jelenleg 15 főállású oktató, illetve 9 PhD ösztöndíjas hallgató alkotja a tanszéki kollektívát. A kutatási témák változatosak; szerepelnek köztük a területfejlesztés különböző kérdései, a leszakadó térségek, a turizmus szerepe és hatásai. Hallgatóink rendszeresen sikeresen szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. A tanszék részt vállal a környezettan, a közgazdász, a politológus és a kommunikáció szakos-, illetve a tanárképzésben is.

Friss Hírek

Tanszékünk hallgatója, Tráser Nándor OFKD-n első helyezést ért el Földtudományok szekcióban "Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt" című munkájával!

További sikereket kívánunk és egyúttal bátorítjuk minden hallgatónkat, hogy készítsen TDK dolgozatot és mérje össze tudását országos szinten is szakmabéli társaikkal!

Hamarosan jelentkezünk további Tudományos Diákköri hírekkel!

Kövess minket

Facebook YouTube