MSc képzés földrajz
 

A jelentkezéshez javasolt szakok:

Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok:

 • Földrajzi alapképzési szak (Földrajz BSc)
Előfeltételekkel a szabályozásban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
 • földtudomány,
 • környezettan,
 • földmérő és földrendező mérnök,
 • tájépítő és kertépítő mérnök,
 • környezetmérnök,
 • turizmus-vendéglátás
 • agrármérnök.
 
De vár az intézmény a feltételek teljesítésével hallgatót pl. az alábbi alapszakokról is
 1. szociológia,
 2. gazdálkodás és menedzsment,
 3. gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
 
A felvétel feltételei:
 
A felvétel feltétele egy BSc vagy legalább ezzel egyenértékű végzettség igazolása az alábbiak szerint:
 
Ha a továbbtanulás előfeltétel nélkül figyelembe veendő szakhoz csatlakozik, akkor a felvételi eljáráson minden további megkötés nélkül részt vehet.
Ha a továbbtanulás nem előfeltételekkel figyelembe veendő szakhoz csatlakozik, akkor a földrajzi MSc-be történő felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek között legalább 65 kredit, a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben szerzett ismeret teljesítését igazolja:
 • természettudományos ismeretek (min. 10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia (ökológia), geodézia;
 • gazdasági és humán ismeretek (min. 10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment, Európai Uniós ismeretek;
 • szakmai ismeretek (min. 45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa és Magyarország), geoinformatika.
Ebben az esetben a teljesített ismeretköröket hitelesen igazolni kell, és be kell mutatni, hogy a pályázó szerint az egyes ismeretkörök melyik általa megjelölt kurzussal/kurzusokkal teljesíthetőek.
A felvett hallgatótól az elvárás az, hogy a Földrajz alapképzés (a KKK szerinti) 5 moduljának kreditértékeit minden modul esetén legalább a min. értéken teljesítsék. Ez max. 20 kreditnyi pótlást igényelhet, amelyet egy év alatt kell teljesíteni.
 
A felvételi eredmény elbírálása
 
Az intézmény a biztosítja a felvételinél az azonos követelményeket, ennek megfelelően a geográfus MSc szakra jelentkező hallgatókat egy rendszerben rangsorolja.  Jelentkezésnél kérjük feltüntetni a tervezett szakirányt, az intézmény a jelentkezések számától függően törekszik azok egyenletes betöltésére.
 
A maximum 100-as értékű felvételi pontszám, illetve a jelentkezők sorrendjének megállapítása az alábbi részértékek összeadásával történik:
 • max. 40 pont érhető el a diploma értékének nyolcszorozásával (szabályok szerint egész számra kerekítés után),
 • max. 40 pont a felvételi elbeszélgetés alapján,
 • max. 20 pont szerezhető az átlagon felüli teljesítmények elismeréséért (OTDK 1-3. hely, demonstrátor, min. féléves külföldi részképzés, második nyelvvizsga megadott nyelvekből, mentor – mindegyik 10-10 pont).