Ilcsikné Makra Zsófia, tudományos segédmunkatárs

ilcsikne_honlapra

Kutatási témák:

aprófalvak, kihalás közeli aprófalvak, szuburbanizáció, egészségügyi szakemberek migrációja

E-mail:

ilcsikne.makra.zsofia@szte.hu

Telefonszám:

06 62 544 055

Tanulmányok:

2015, SZTE TTIK Geográfus MSc, terület-és településfejlesztő

2013, SZTE TTIK Földrajz BSc, terület-és településfejlesztő

Tudományos fokozatok:

-

Nyelvismeret:

német (közép)

Szakterület:

településföldrajz, társadalomföldrajz

Kutatási témák:

aprófalvak, kihalás közeli aprófalvak, szuburbanizáció, egészségügyi szakemberek migrációja

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyar Földrajzi Társaság (tag)

Elismerések, díjak:

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika Földtudományok Matematika szekciójában

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont – Különdíj, 2015

Magyar Urbanisztikai Társaság Diplomadíj 2015, Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok: Dicséret

SZTE TTIK Dékáni Dicséret 2015

SZTE Tehetségpont „Prezentációs technikák” tanulmányi verseny 3. helyezés, 2015

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

„A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai” (2017-2020). Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI). Projekt azonosító: 124938.

A kutatás célja, hogy megvizsgálja a magyar egészségügyi szakemberek munkavállalási célú elvándorlásának okait, motivációit és következményeit, figyelembe véve a tér és a hely szerepét a migrációs döntéshozatalban

https://eszmob.hu


EFOP-3.4.4-16-2017-00015

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére

AP4 Képzők képzése, nagyköveti rendszer („antenna rendszer") kiépítése, alumni” alprojekt

Időtartam: 2017.06.01. - 2021.08.29.

https://u-szeged.hu/efop344-00015-index

Válogatott publikációk:

 

BAJMÓCY P. – MAKRA ZS. – VASÁRUS G. (2014): A közigazgatásilag önálló települések számának változása és a változások tipizálása Magyarországon. Településföldrajzi Tanulmányok. I. pp. 36-49.

VASÁRUS G. – MAKRA ZS. (2015): Az agglomerációk lehatárolásának néhány kérdése Győr

példáján. Településföldrajzi Tanulmányok. I. pp. 96-108.

 

Bajmócy P. – Makra Zs. (2015): Aprófalvak kihalása és/vagy megmaradása Magyarországon. In: Rakonczai J. – Blanka V. – Ladányi Zs. (szerk.): Tovább egy zöldebb úton: A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban (2013-2015). Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, pp. 126-134.

 

Makra Zs. – Vida Gy. (2016): A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel. Településfölrajzi Tanulmányok 5:(1) pp. 123-135.

 

Bajmócy P. – Makra Zs. (2016): Központi-, egyéb belterületek és külterületek népesedési trendjei Magyarországon 1960-2011 között. Településföldrajzi Tanulmányok 2: pp. 3-21.

 

Makra Zs. (2017): A magyarországi törpefalvak népességszám-változásának vizsgálata a közigazgatási önállóság tükrében. Településföldrajzi Tanulmányok 1: pp. 76-90.


Zsófia Ilcsikné Makra – Péter Bajmócy – András Balogh (2018): Villages on the Edge of Extinction - the Hungarian Situation. JOURNAL OF SETTLEMENTS AND SPATIAL PLANNING 9: 1 pp. 35-45.


András Balogh – Péter Bajmócy – Zsófia Ilcsikné Makra (2018): Social and Ethnic Segregation amongst the Smallest Hungarian Villages. Geographica Pannonica 22 : 3 pp. 208-218.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube