Dr. Pál Viktor egyetemi docens, tanszékvezető helyettes

PV_profil_202206

Kutatási témák:

az egészségföldrajz elméleti kérdései; az egészségügyi esélyegyenlőség térbeli problémái; az egészségügyi szakemberek migrációja; a problémaorientált földrajzoktatás lehetőségei; gazdaságföldrajz; határ menti kutatások; turizmuskutatás

E-mail:

pal.viktor@szte.hu

nagy fájloknak: palviktor@hotmail.hu

Telefonszám:

06 62 544 162 (mobil: +36 30 7889839)

Fogadóóra:

hétfő 15-16

Tanulmányok:

1992 József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged, földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok:

2015 Habilitáció, Szeged SZTE TTIK

2006 PhD fokozat, Pécs PTE TTK

Nyelvismeret:

német: Zertifikat Deutsch (2002)

államilag elismert „C” típusú német középfok (2002)

orosz: alapszint (alapfokú „C” típusú nyelvvizsgával

ekvivalens)

angol: alapszintű társalgás, olvasás, szövegértés

Szakterület:

társadalomföldrajz

 

Kutatási témák:

az egészségföldrajz elméleti kérdései, az egészségügyi esélyegyenlőség térbeli problémái, az egészségügyi szakemberek migrációja, a problémaorientált földrajzoktatás lehetőségei, gazdaságföldrajz, határ menti kutatások, turizmuskutatás

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyar Földrajzi Társaság – tag (1995-től)

Magyar Földrajzi Társaság – a Választmány tagja (2011-től)

Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztály – titkár (2011-től)

MTA Földtudományok Osztálya Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság – tag (2014-től)

MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottság –titkár (2014-től)

Dugonics Társaság – az Elnökség tagja (2013-tól)

A GeoMetodika oktatásmódszertani folyóirat szerkesztője (2017-től)

Elismerések, díjak:

Pro Geográfia Oklevél – 2014 (Magyar Földrajzi Társaság)

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

„A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai” (2017-2020). Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI). Projekt azonosító: 124938.

A kutatás célja, hogy megvizsgálja a magyar egészségügyi szakemberek munkavállalási célú elvándorlásának okait, motivációit és következményeit, figyelembe véve a tér és a hely szerepét a migrációs döntéshozatalban

 

"Probléma orientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés megalapozása a földrajz oktatás módszertani megújítására"

MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport (2016-2020)

A kutatás célja egy problémaorientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés révén a földrajzoktatás módszertani megújításának segítése, kiindulási alap nyújtása egyrészt a közoktatásban dolgozó földrajz szakos kollégák, másrészt a diákok számára az interaktív és tanulócentrikus megközelítésen alapuló alkalmazható tudás- és tanulásfejlesztés irányába.

 

„Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” (2016-2021). Finanszírozó: Európai Szociális Alap – Magyarország Kormánya, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. Projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00008.

A kutatás célja (alprogram): annak vizsgálata, hogyan hat egymásra a városi terek átalakulása és a társadalmi mobilitás változása, a városi társadalmak hogyan reagálnak a fenntarthatósággal kapcsolatos környezeti, társadalmi-gazdasági kihívásokra. További cél a közlekedés és az infokommunikáció szerepének vizsgálata az innovatív és adaptív társadalmi gyakorlatok terjedésében.

Jelenleg oktatott tárgyak:

Afrika komplex földrajza

Általános gazdaságföldrajz

Ázsia komplex földrajza

Afrika, Ausztrália és Óceánia komplex földrajza

Az egészségturizmus alapjai

Földrajzi szintézis

Gazdaság- és társadalomföldrajz

Globális gazdasági és társadalmi folyamatok

Politikai földrajz és világgazdaság

Tudományos közlés- és prezentáció

Prezentációs technikák a földrajzban

Tudományos megismerés a földrajzban

Turisztikai termékcsoportok II.

Turisztikai termékek és termékcsoportok

Szakszeminárium

Földrajzi alapismeretek

Válogatott publikációk:

 

Pál V. (2017): Egészségünk földrajza - területi különbségek a hazai egészségi állapotban. MAGYAR TUDOMÁNY 178:(3) pp. 311-321.

Dudás G. – Boros L. – Pál V. – Pernyész P. (2016): Mapping cost distance using air traffic data. JOURNAL OF MAPS 12:(4) pp. 695-700.

Jónás I. – Pál V. – Szőllősy L. – Vízvári A. (2014): Földrajz 10. - Társadalomföldrajz, globális problémák. Szeged: Mozaik Kiadó. 264 p.

Ember I. – Pál V. – Tóth J. (szerk.) (2013): Egészségföldrajz. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 513 p.

Boros L. – Pál V. (2011): A gazdasági válság hatásai és a rá adott válaszok különböző földrajzi léptékeken. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 135:(1) pp. 17-32.

Boros, L. – Hegedűs, G. – Pál, V. (2010): Conflicts and Dilemmas Related to the Neoliberal Urban Policy in Some Hungarian Cities. STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI POLITICA 55: pp. 35-52.

Mészáros R. – Nagy G. – Nagy E. – Boros L. – Pál V. (2010) (szerk.): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Budapest: Akadémiai Kiadó. 391 p.

Pál, V. – Boros, L. (2010): The relationship between health policy and spatial justice – the case of Hungary = Odnos izmedu zdravstvene politike i smestajniih zdrevstveniih kapaciteta – Slucaj Madarske. MEGATREND REVIEW / MEGATREND REVIJA 7:(1) pp. 249-264.

Pál V. (2010): Egészségföldrajz. In: Tóth J (szerk.): Világföldrajz. 1486 p. Budapest: Akadémiai Kiadó. pp. 597-618.

Pál V. – Uzzoli A. (2008): Az emberiség egészsége.: A 21. század kihívásai. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 132:(4) pp. 471-488.

Pál, V. – Kiss, J. P. – Tipei, A. (2006): A survey of regional differences in health conditions of hungarian patients on the basis of hospital admissions. MAGYAR EPIDEMIOLÓGIA 2: pp. 83-96.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube