Dr. Nagy Gábor, egyetemi docens

Nagy_Gabor

Kutatási témák:

Városi ingatlanpiaci trendek vizsgálata, tanyahálózat átalakulása, elmaradott térségek kutatása, területi ellátottság és ellátatlanság vizsgálata, az információs társadalom kutatása, Kelet-Közép-Európa posztszocialista átalakulásának kutatása

E-mail:

nagyg@rkk.hu

Telefonszám:

06 20 577 1391

Fogadóóra:

Kedd: 11:30-12:00; 13:30-14:00; 15:30-16:00

Tanulmányok:

József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Matematika-földrajz középiskolai tanár, Szeged 1986-1991

MTA Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíjasa, 1991-1994 (Kutatóhely, JATE TTK, Gazdaságföldrajzi tanszék, témavezető: Dr. Krajkó Gyula)

1995-1996 Ryoichi Sasakawa Young Leader Fellowship Fund ösztöndíjasa

1996-1999 MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj (Kutatóhely: MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézet, Győr)

Tudományos fokozatok:

földrajztudomány kandidátusa (1998)

Nyelvismeret:

angol középfok (1985), orosz alapfok (1987)

Szakterület:

területi egyenlőtlenségek vizsgálata, városi terek átalakulása, város-vidék kapcsolatrendszer, periferizáció, térbeli marginalizáció folyamatai

Kutatási témák:

Városi ingatlanpiaci trendek vizsgálata, tanyahálózat átalakulása, elmaradott térségek kutatása, területi ellátottság és ellátatlanság vizsgálata, az információs társadalom kutatása, Kelet-Közép-Európa posztszocialista átalakulásának kutatása

Szakmai közéleti tevékenység:

2016– Az MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság Gazdaságföldrajzi Albizottság alapító tagja

2016– Az Egyenlőtlenség-kutató horizontális műhely tagja

2014– RC21 interdisciplinary research network

2010– 2013 Választmányi tag Magyar Földrajzi Társaság

2008– Az MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság tagja

2008– Az MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság titkára (két ciklusban)

2007– SZTE TTK Földrajz-Földtudományi Doctori iskola tagja

2007– 2009 Az MFT Pénzügyi ellenőrző bizottság tagja

2006– Az MTA X. Osztály Társadalomföldrajzi Bizottság Városföldrajzi Albizottság tagja

2006– Cities After Socialism network

2004– European Regional Science Association

2003– European Urban Research Association

2002– Space and Services Research Network (RESER)

2002– A Magyar Földrajzi Társaság tagja, a Körösvidéki Osztály titkára (2010-től)

2001– Post-Socialist Geographers Research Group

2000– A Magyar Közgazdasági Társaság tagja

Elismerések, díjak:

2013 Pro Geographia díj – Magyar Földrajzi Társaság

2006 Szádeczky Kardoss Elemér Díj (Kanalas Imrével közös pályaműre)

2001 Pro Comitatus Csongrád Díj

1991 OTDK Országos 2. díj

1989 OTDK Országos 2. díj

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

Régiók az információs társadalomban (OTKA)

Interreg IIIB CADSES HistUrban

Határon átnyúló várostérségek a Kárpát-medencében (NKTH)

INTERREG IV CEE ViTo

Periferizáció és marginalizáció (NAKVI)

FP-7 PEOPLE Marie Curie ITN RegPol2

Az állam újrastrukturálódása (OTKA)

Jelenleg oktatott tárgyak:

Általános gazdaságföldrajz előadás (BSc)

Területfejlesztés alapjai előadás (BSc)

Regionális politika és területfejlesztés (MSc)

Regionális politika és vidékfejlesztés

Regional Policy and Regional Development

Projektmunka (MSc)

Közigazgatási és szakhatósági alapismeretek (BSc)

Geographical Epistemology

GAF A Kárpát-medence régiói (SZV)

A gazdasági rendszerváltás hatásai Kelet-Közép-Európában (Doktori)

Az információs társadalom földrajza (Doktori)

Gazdaságföldrajzi paradigmák (Nagy Erikával – Doktori)

Válogatott publikációk:

Nagy G. (2017): Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 141:(3) pp. 235-245.

Pósfai Zs. – Nagy G. (2017): Crisis and the Reproduction of Core-Periphery Relations on the Hungarian Housing Market. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 24:(2) pp. 17-38.

Nagy E, Nagy G, Dudás G (2016): The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary. REGIONAL STATISTICS 6:(2) pp. 149-172.

Nagy E, Timár J, Nagy G, Velkey G (2015): A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. TÉR ÉS TÁRSADALOM 29:(1) pp. 35-52.

Nagy E, Timár J, Nagy G, Velkey G (2015): The Everyday Practices of the Reproduction of Peripherality and Marginality in Hungary. In: Lang T, Henn S, Sgibnev W, Ehrlich K (szerk.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. 352 p. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. pp. 135-155.

Nagy G, Nagy E, Timár J (2012): The changing meaning of core–periphery relations of a non-metropolitan “urban region” at the Hungarian–Romanian border. DISP: THE PLANNING REVIEW 48:(2) pp. 93-105.

Nagy E, Nagy G (2010): Koncentráció és függőség – a magyar városhálózat az üzleti szolgáltatások térstruktúráiban. In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. 531 p. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK), 2010. pp. 158-182.

Nagy E, Nagy G (2009): Changing spaces of knowledge-based business services in Hungary.

HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 58:(2) pp. 101-120.

Nagy E, Nagy G, Kiss JP (2003): Szeged: kihasználatlan tartalékok és részsikerek. In: Timár J, Velkey G (szerk.): Várossiker alföldi nézőpontból. 253 p. Békéscsaba; Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja; MTA Társadalomkutató Központ, 2003. pp. 120-162.
Nagy G (2001): Knowledge-based development: Opportunities for medium-sized cities in Hungary. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 8:(4) pp. 329-339.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube