Dr. Hegedűs Gábor, egyetemi adjunktus

Hegedus_Gabor

Kutatási témák:

településföldrajz, vidékfejlesztés, remigráció, választási földrajz

E-mail:

hegedusg@geo.u-szeged.hu

Telefonszám:

06 62 544 177

Fogadóóra:

szerda 10-11 (előzetesen online egyeztetés szükséges)

Tanulmányok:

geográfus (2005), terület- és településfejlesztő szakirány, Szegedi Tudományegyetem

Tudományos fokozatok:

PhD (2011), Szegedi Tudományegyetem

Nyelvismeret:

angol (középfok), német (alapfok)

Szakterület:

társadalomföldrajz

Kutatási témák:

településföldrajz, vidékfejlesztés, remigráció, választási földrajz

Szakmai közéleti tevékenység:

Magyar Földrajzi Társaság, tag

Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Elismerések, díjak:

Pro Geographia Humana Szegediensis, 2005

Első helyezett, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Társadalomföldrajz Tagozat, 2005

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában 2003-2006, OTKA, ATI Békéscsabai Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja), http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=43510 (terepi felmérés, kérdőívezés)

 

A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére (Szeged), 2003-2006, OTKA, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Földrajz Tanszék (http://real.mtak.hu/927/1/43105_ZJ1.pdf) (térképezés, statisztikai elemzés)

 

Between gentrification and downward spiral: Socio-spatial

change and persistence in residential neighbourhoods of selected East-Central European urban regions (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Leibniz Institute for Regional Geography), 2007-2011, kelet-közép-európai városrégióbeli különböző lakónegyedtípusok fel- és leértékelődési folyamatai (szakirodalmi elemzés, terepi felmérés, adatgyűjtés, interjúzás)

 

Re-Turn: Regions benefitting from returning migrants, 2011-2014 (CENTRAL EUROPE, Leibniz Institute for Regional Geography), a remigrációban rejlő fejlesztési lehetőségek vizsgálata Európában (http://www.re-migrants.eu/) (szakirodalmi elemzés, adatgyűjtés, tartalomelemzés, stratégiakészítés)

 

Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak: „Fenntartható önkormányzat a Dél-Alföldön” konferencia, Szeged (2014) (ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001, Nemzeti Közszolgálati Egyetem) (tanulmányírás, előadás)

 

Jelenleg oktatott tárgyak:

Urbanizáció (előadás)

A településfejlesztés alapjai (előadás)

Nemzetközi turizmusföldrajz (előadás)

Faluföldrajz és vidékfejlesztés (előadás)

Tér és társadalom (előadás)

Turizmuspolitika (előadás)

Desztinációmenedzsment (gyakorlat)

Szakmai számítógépes programok (gyakorlat)

Regionális politika és területfejlesztés (gyakorlat)

Regional Policy and Regional Development (gyakorlat)

Rural geography and rural development

A hungarikumok, nemzeti és helyi értékek földrajzi jellemzői

A lakótelepektől a lakóparkokig: telepszerű lakóformák Magyarországon (előadás)

A Földrajzi Közlemények feldolgozása (gyakorlat)

Válogatott publikációk:

 

HEGEDŰS G. 2007: A választási aktivitás és az életminőség területi különbségeinek néhány összefüggése Szegeden. – Földrajzi Értesítő 56. 1-2. pp. 113-123.

BOROS L. – HEGEDŰS G. – PÁL V. 2007: A globalizáció néhány hatása Szeged kereskedelmére. – In: SIKOS T. T. (szerk).: A bevásárlóközpontok jelene és jövője. Selye János Egyetem Kutatóintézete, Komárom. pp. 79-103.

BAJMÓCY, P. – HEGEDŰS, G. 2008: Transformation of the settlement system in the post-socialist Hungary. – In: KERTÉSZ, Á. – KOVÁCS, Z. (eds.): Dimensions and trends in Hungarian geography. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. pp. 135-148.

HEGEDŰS, G. 2009: A Review of Gated Communities in Some Hungarian Cities. –

Geographica Pannonica 13. 3. pp. 85-96.

BOROS, L. – HEGEDŰS, G. – PÁL, V. 2010: Conflicts and Dilemmas Related to the Neoliberal Urban Policy in Some Hungarian Cities. – Studia Universitatis Babes-Bolyai Politica 55. pp. 35-52.

KOVÁCS, Z. – HEGEDŰS, G. 2014: Gated communities as new forms of segregation in post-socialist Budapest. – Cities 36. pp. 200-209.

BOROS, L. – HEGEDŰS, G. 2016: European National Policies Aimed at Stimulating Return Migration. – In: NADLER, R. – KOVÁCS, Z. – GLORIUS, B. – LANG, T. (eds.): Return migration and regional development in Europe: mobility against the stream. Palgrave Macmillan, Basingstoke. pp. 333-357.

LADOS, G. – HEGEDŰS, G. 2016: Returning home: An evaluation of Hungarian return migration. – Hungarian Geographical Bulletin 65. 4. pp. 321-330.

TÓTH B. – NAGY GY. – HEGEDŰS G. 2017: A helyi értékek és hungarikumok turisztikai attrakcióvá való fejlesztési lehetőségei alföldi példákon keresztül. – Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 2. 2. pp. 4-19.

HEGEDŰS G. – LADOS G. 2017: A visszavándorlás és az identitásváltozás kapcsolatának vizsgálata a hazatérő magyarok példáján. – Területi Statisztika 57.7. pp. 512-536.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube