Dr. Fabula Szabolcs, egyetemi adjunktus

Fabula_Szabolcs

Kutatási témák:

az egészségkárosodás és fogyatékosság földrajzi szemléletű vizsgálata; társadalmi-térbeli marginalizáció vizsgálata; egészségügyi szakemberek migrációja; városrehabilitációs beavatkozások hatásai; okos város (Smart City) fejlesztések
vizsgálata

E-mail:

Fabula.Szabolcs@geo.u-szeged.hu

Telefonszám:

06 62 544 173

Fogadóóra:

szerda 10-11 (előzetes egyeztetés javasolt)

Tanulmányok:

2020–2022: angol-magyar természettudományi szakfordító (szakirányú továbbképzés), Természettudományi és Informatikai Kar, Szegedi Tudományegyetem

2020–2021: szoftverfejlesztő szakképesítés, OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

2009-2015: Földtudományok Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem

2004-2009: Geográfus, Természettudományi és Informatikai Kar, Szegedi Tudományegyetem

Tudományos fokozatok:

PhD (a földtudományok doktora) – 2015.

Nyelvismeret:

angol komplex felsőfokú

olasz komplex középfokú

Szakterület:

társadalomföldrajz, városkutatás, terület- és településfejlesztés

Kutatási témák:

az egészségkárosodás és fogyatékosság földrajzi szemléletű vizsgálata; társadalmi-térbeli marginalizáció vizsgálata; egészségügyi szakemberek migrációja; városrehabilitációs beavatkozások hatásai; okos város (Smart City) fejlesztések
vizsgálata

Szakmai közéleti tevékenység:

Lektori tevékenység: Hungarian Geographical Bulletin, Modern Geográfia, Tér és Társadalom, Social Inclusion, Területi Statisztika c. folyóiratok számára.

 

Tagság tudományos társaságokban, civil szervezetekben: Magyar Földrajzi Társaság (tag), Magyar Tudományos Akadémia Köztestület, X. Földtudományok Osztálya (tag).

 

Ismeretterjesztő előadások

Tér, társadalom és fogyatékosság – A földrajz a progresszív változások szolgálatában. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály – MFT Körösvidéki Osztálya, Békéscsaba, 2013.02.27.

„Szerkesszünk digitális térképet”. Kutatók Éjszakája 2015, Szeged, 2015.09.25.

„Szerkesszünk digitális térképet”. Kutatók Éjszakája 2016, Szeged, 2016.09.30.

Elismerések, díjak:

Marie Sklodowska-Curie Actions Seal of Excellence díj (2018)


Campus Hungary ösztöndíj felsőoktatási munkatársak részére rövid tanulmányút megvalósítása céljából. A tanulmányút helye: Annual Conference of the Association of American Geographers, Chicago, 2014.

 

Doktorjelölti Ösztöndíj. TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012, „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ Tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával”, 2012.09.01 – 2013.02.28.

 

Erasmus Hallgatói Mobilitási Ösztöndíj (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). University of Portsmouth, Portsmouth, Egyesült Királyság, 2012 tavaszi szemeszter.

 

Második helyezett, XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Népességföldrajz Tagozat. Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2009. április.

 

Köztársasági Ösztöndíj, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, 2007 ősz – 2008 tavasz.

Részvétel hazai és nemzetközi kutatásban:

“Marginalizált tértapasztalatok az egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában” (2021-2025). Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI). Projekt azonosító: 138713. A projekt fő célja az egyenlőtlen fejlődésben hátrányba került régiókban, tájakon, településeken, településrészeken élő lakosok változó tértapasztalatainak retrospektív vizsgálatával hozzájárulni a magyarországi társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek jobb megértéséhez.


„A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai” (2017-2020). Finanszírozó: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI). Projekt azonosító: 124938.

A kutatás célja, hogy megvizsgálja a magyar egészségügyi szakemberek munkavállalási célú elvándorlásának okait, motivációit és következményeit, figyelembe véve a tér és a hely szerepét a migrációs döntéshozatalban.

 

„YOUMIG: Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration” (2017-2019). Finanszírozó: Interreg Danube Transnational Programme.

Kutatás célja: feltárni a fiatalok vándorlásának okait és következményeit, valamint a jelenség szakpolitikai kezelésének lehetséges módjait és eszközeit.

 

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve” (2016-2021). Finanszírozó: Európai Szociális Alap – Magyarország Kormánya, Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. Projekt azonosító: EFOP-3.6.1-16-2016-00008.

Kutatás célja (alprogram): annak vizsgálata, hogyan hat egymásra a városi terek átalakulása és a társadalmi mobilitás változása, a városi társadalmak hogyan reagálnak a fenntarthatósággal kapcsolatos környezeti, társadalmi-gazdasági kihívásokra. További cél a közlekedés és az infokommunikáció szerepének vizsgálata az innovatív és adaptív társadalmi gyakorlatok terjedésében.

 

„DIVERCITIES: Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities” (2013-2017). Finanszírozó: European Commission 7th Framework Programme for Research. Projekt azonosító: 319970.

Kutatás célja: a társadalmi sokszínűség hatásainak vizsgálata nagyvárosi környezetben, különös tekintettel a társadalmi kohézióra, a társadalmi mobilitásra és a gazdasági teljesítményre.


Jelenleg oktatott tárgyak:

Amerika komplex földrajza gyakorlat (Földrajz osztatlan tanári)

Általános gazdaságföldrajz gyakorlat (BSc)

Nemzetközi turizmusföldrajz (BSc)

International touristic geography (BSc)

Szakmai számítógépes programok (BSc)

Területfejlesztés alapjai előadás (BSc)

Politikai földrajz és világgazdaság előadás (MSc)

Politikai földrajz és világgazdaság gyakorlat (MSc)

Területi tervezés és szabályozás (MSc)

Tudományos megismerés a földrajzban (MSc)

Political Geography of the World Economy, practice (MSc)

Regional Planning (MSc)

Válogatott publikációk:

Könyvek, könyvfejezetek

FABULA, SZ.–BOROS, L.–HORVÁTH, F.–KOVÁCS, Z. 2017: DIVERCITIES: dealing with urban diversity: the case of Budapest. – Utrecht University, Utrecht. 176 p.


Közlemények nemzetközi lektorált folyóiratokban

FABULA, SZ.–SKOVGAARD NIELSEN, R.–BARBERIS, E.–BOROS, L.–HEDEGAARD WINTHER, A.–KOVÁCS, Z. 2021: Diversity and local business structure in European urban contexts. – Hungarian Geographical Bulletin 70. 1. pp. 65-80.


PÁL, V.–LADOS, G. –ILCSIKNÉ MAKRA, ZS.–BOROS, L.–UZZOLI, A.–FABULA, SZ. 2021: Concentration and inequality in the geographic distribution of physicians in the European Union, 2006–2018. – Regional Statistics 11. 31. pp. 1-26. DOI: https://doi.org/10.15196/RS110308


SZALAI, Á.–VARRÓ, K.–FABULA, SZ. 2021: Towards a multiscalar perspective on the prospects of ‘the actually existing smart village’ – a view from Hungary. – Hungarian Geographical Bulletin 70. 2. pp. 97-112.


NZIMANDE, N. P.–FABULA, SZ. 2020: Socially sustainable urban renewal in emerging economies: A comparison of Magdolna Quarter, Budapest, Hungary and Albert Park, Durban, South Africa. – Hungarian Geographical Bulletin 69. 4. pp. 383-400.


FABULA, SZ.–TIMÁR, J. 2017: Violations of the right to the city for women with disabilities in peripheral rural communities in Hungary. – Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning (article in press). DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.12.005


FABULA, SZ.–BOROS, L.–KOVÁCS, Z. – HORVÁTH, D. – PÁL, V. 2017: Studentification, diversity and social cohesion in post-socialist Budapest. – Hungarian Geographical Bulletin 66. 2. pp. 157-173.


BOROS, L.–FABULA, SZ.–HORVÁTH, D.–KOVÁCS, Z. 2016: Urban diversity and the production of public space in Budapest. – Hungarian Geographical Bulletin 65. 3. pp. 209-224.


TIMÁR, J.–FABULA, SZ. 2013: Whose identity politics?–Lessons for emerging critical disability geography in Hungary. – Geographica Helvetica 68. 3. pp. 171-179.


FABULA, SZ. 2011: Challenges for Hungarian Geography: Perspectives of ’Disability Studies’ in Hungary. – Forum Geografic 10. 2. pp. 235-243.

 

A teljes publikációs lista letölthető innen.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube