BSc képzés

Földrajz BSc szakleírás

Általános célkitűzések

 

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek

 • a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére;

 • a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére;

 • a természet- és társadalom-földrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat;

 • a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére;

 • földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére;

 • a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.
   

Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak

 • földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására

 • környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, szakmai döntések hátterének kidolgozására;

 • a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba rendezésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére;

 • szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzéseket készítésére.

A földrajz alapképzésen 4. félévtől lehet specializációt választani. Tanszékünkön az alapképzésben résztvevők két specializáció közül választhatnak: Település- és területfejlesztés, valamint Turizmus specializáció.


Tanterv

 

Alapozó ismeretek 46 kredit. Szakmai törzsanyag 61 kredit. Differenciált szakmai ismeretek 54 kredit. Szabadon választható tárgyak (min.) 9 kredit. Szakdolgozat 10 kredit.

A részletes képzési terv, tantárgyakkal IDE kattintva tekinthető meg.

Friss Hírek

Tanszékünk hallgatója, Tráser Nándor OFKD-n első helyezést ért el Földtudományok szekcióban "Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt" című munkájával!

További sikereket kívánunk és egyúttal bátorítjuk minden hallgatónkat, hogy készítsen TDK dolgozatot és mérje össze tudását országos szinten is szakmabéli társaikkal!

Hamarosan jelentkezünk további Tudományos Diákköri hírekkel!

Kövess minket

Facebook YouTube