BSc képzés

Földrajz BSc szakleírás

Általános célkitűzések

 

A képzés célja geográfusok képzése, akik korszerű elméleti és alkalmazott földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, melyekkel képesek a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet térbeli és időbeli összefüggéseinek elemzésére, az eredmények szintetizálására, a szakterületükön önálló ismeretszerzésre, elsajátítva a korszerű földrajztudomány terepi, laboratóriumi és informatikai eszközeinek, szoftvereinek a használatát, képesek döntések előkészítésére, szakmai kérdések megválaszolására és szakfeladatok megoldására. Képesek arra, hogy alapszintű geográfiai ismereteiket természet- és környezetvédelmi, államigazgatási, gazdasági, statisztikai, turisztikai-idegenforgalmi területen alkalmazzák. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

 

Az alapfokozat birtokában a geográfusok képesek

 • a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére;

 • a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére;

 • a természet- és társadalom-földrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat;

 • a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére;

 • földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére;

 • a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.
   

Az alapfokozat birtokában a geográfusok alkalmasak

 • földrajzi problémák felismerésére, megfogalmazására

 • környezeti, tájminősítési, település- és térelemzési szakmai kérdések megoldására, szakmai döntések hátterének kidolgozására;

 • a laboratóriumi, terepi adatfelvételek, a társadalom-földrajzi adatok adatbázisba rendezésére, kezelésére és geotudományi eszközökkel történő elemzésére;

 • szakterületükön döntések előkészítéséhez szükséges szakmai elemzéseket készítésére.

A földrajz alapképzésen 4. félévtől lehet specializációt választani. Tanszékünkön az alapképzésben résztvevők két specializáció közül választhatnak: Település- és területfejlesztés, valamint Turizmus specializáció.


Tanterv

 

Alapozó ismeretek 46 kredit. Szakmai törzsanyag 61 kredit. Differenciált szakmai ismeretek 54 kredit. Szabadon választható tárgyak (min.) 9 kredit. Szakdolgozat 10 kredit.

A részletes képzési terv, tantárgyakkal IDE kattintva tekinthető meg.

Friss Hírek

Kollégáink a PHOENIX projektünkről nyilatkoztak. Tanszékünk a kutatásban a Kelet-Közép Európai térséget képviseli.

Kövess minket

Facebook YouTube