Ajánlott folyóiratok

Földrajzi Közlemények

foldrajzi_kozl

A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata.

A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó tanulmányokat, kisebb közleményeket és könyvismertetéseket közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak, továbbá műhelyvitáknak és szemleanyagoknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is.


A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.


További információk és az online tanulmányok megtekintéséhez KATTINTS IDE!

Hungarian Geographical Bulletin


HGB_cover

A Földrajzi Értesítő az MTA Földrajztu­dományi Kutatóintézetének 1952-től megjelenő szakmai folyóirata. Az évtizedek óta fennálló kiadvány a földrajztudomány legkiemelkedőbb hazai műhelyében születő nemzetközi szintű természet-, gazdaság- és társadalomföldrajzi kutatási eredményeinek elsődleges orgánuma.

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet – igazodva a nemzetközi szakmai követelményekhez – folyóiratát, a Földrajzi Értesítőt 2009 januárjától kizárólag angol nyelven, Hungarian Geographical Bulletin néven jelenteti meg. A közlésre elfogadott cikkek nyomtatott formában való megjelenésükkel egyidőben az intézet honlapján is olvashatók.


További információk és az online tanulmányok megtekintéséhez KATTINTS IDE!

Tér és Társadalom

tet_ujborito_honlapra


A Tér és Társadalom az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének 1987-ben alapított, negyedévenként megjelenő tudományos folyóirata. Ahogy a folyóirat alapítója, Enyedi György az 1. évfolyam 1. számában megfogalmazta, a Tér és Társadalom „nem egyetlen szaktudomány eredményeit teszi közzé, hanem egy problémát: tér és társadalom viszonyát vizsgálja a különböző szaktudományok szemszögéből, sajátos megközelítésben”.


Az elmúlt évtizedek során a folyóirat Magyarországon a területiséggel foglalkozó tudományok vezető elméleti folyóiratává nőtte ki magát, sikerült felkeltenie a rokontudományok szakértőinek érdeklődését is a területiség iránt.


További információk és az online tanulmányok megtekintéséhez KATTINTS IDE!

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok

TVT

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok anonim lektorok által lektorált folyóirat, melynek célja, hogy a turizmus és a vidékfejlesztés témaköre iránt érdeklődők számára hiánypótló lehetőséget teremtsen kutatási eredményeik megjelentetésére, szakmai kíváncsiságuk kielégítésére.

A folyóirat fontosnak tartja a témában született legjobb és legújabb kutatások összegyűjtését, széles körben történő terjesztését a tudományos és szakmai szempontból érdeklődők számára egyaránt. A folyóirat publikációi nemcsak a kutatók, felsőoktatásban oktatók és a hallgatók számára nyújtanak újszerű és minőségi ismereteket, hanem a gyakorlati szakemberek körében is ismertté és elismertté válhatnak.


További információk és az online tanulmányok megtekintéséhez KATTINTS IDE!

GeoMetodika

A GeoMetodika online földrajz szakmódszertani folyóirat, melynek célja a magyar földrajzoktatás módszertani színvonalának emelése a korszerű tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Az értékes hagyományos földrajztanítási módszerek megőrzése mellett kiemelten fontosnak tartja a földrajz tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben betöltött jelentőségének felismertetését, valamint társadalmi elismertségének emelését. A folyóirat lehetőséget biztosít a kárpát-medencei magyar földrajztanároknak, kutatóknak, doktori iskolai hallgatóknak, Országos Tudományos Diákköri Konferencián kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, hogy megosszák jó gyakorlataikat, kutatásaik eredményeit, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket.


geometodika_jo


További információk és az online tanulmányok megtekintéséhez KATTINTS IDE!

Friss Hírek

Tanszékünk hallgatója, Tráser Nándor OFKD-n első helyezést ért el Földtudományok szekcióban "Az informális városi zöldterületek vizsgálata Szegeden a COVID-19 pandémia alatt" című munkájával!

További sikereket kívánunk és egyúttal bátorítjuk minden hallgatónkat, hogy készítsen TDK dolgozatot és mérje össze tudását országos szinten is szakmabéli társaikkal!

Hamarosan jelentkezünk további Tudományos Diákköri hírekkel!

Kövess minket

Facebook YouTube