Név, beosztás: Csatári Bálint, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs, osztályvezető MTA RKK ATI Kecskemét
Születési hely, idő: Karcag, 1949. 08. 13
E-mail: csatbal@rkk.hu
Munkahelyi telefonszám: 76/322-331
Fogadóóra: Szerda 9-10 h
Saját honlap: www.rkk.hu/cvs/csatari_balint.html

Végzettség:

1973 József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged,  matematika-földrajz szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

PhD fokozat
Dolgozat címe: Szeged járás tanyarendszerének népesség és településföldrajza
Kandidátus
Dolgozat címe: Természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatása Sárrét népességére és településhálózatára

Előző munkahelyek:

JATE TTK Gazdaságföldrajzi Tanszék, Szeged, egyetemi gyakornok (1973-75)
Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, középiskolai tanár (1975-80)
MTA TMB aspiráns (1980-83)
MTA Földrajztudományi Kutató Intézet majd az MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportja tudományos munkatársa majd tudományos osztályvezetője (1984-1992)
Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete választott igazgatója (1992. március 1. – 2008 június 30.)
2008. július 1-től az MTA RKK Kecskeméti Osztályának vezetője, tudományos főmunkatárs

Nyelvismeret:

angol, orosz

Szakterület:

vidékföldrajz, településföldrajz

Kutatási témák:

Az Alföld regionális problémái, terek minősítése, tipizálása

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek

Tudományos szervezeti tevékenység:

a József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajzi Tanszékének címzetes egyetemi docense, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas,
Magyar Földrajz Társaság választmányi tagja, a szervezet Kiskunsági Osztályának társelnöke
Szegedi Akadémiai Bizottság Földtudományi Szakbizottságának titkára
A Területi Statisztika szerkesztő bizottsága tagja
Alföldi Tanulmányok főszerkesztője

Szakmai elismerések:

Oktatásügy kiváló dolgozója (1977)
Bács Kiskun Megye Településfejlesztéséért (1984)
Bács-Kiskun Megye Alkotói Díja (1990)
Pro Régió Alföldért Díj (1993)
Pro Régió Kormánykitüntetés (1994)
Bács-Kiskun Megye Tudományos díja (1996)
Akadémiai díj (1997)
Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj (2002)
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (2002)
Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj (2008)
Bács-Kiskun Megye Príma Díja (2008)

Oktatott tárgyak:

Területfejlesztés alapjai
Japán kulturföldrajza
Településfejlesztés alapjai
A vidékkutatás módszertana
Faluföldrajz és vidékfejlesztés
Az Alföld regionális problémái

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
Lengyelország Lengyel Tudományos Akadémia 1985,1987,1998
2004,2008
Regionális kutatás
Kuba Kubai Tudományos Akadémia 1986 Vidékföldrajz
Japán Chiba Egyetem 1994,1998,2002 Tanyakutatás
Bulgária Bulgár Tudományos Akadémia 2006 Vidékföldrajz
Oroszország Orosz Tudományos Akadémia 2007 Regionális kutatás

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
A vidékfejlődés új elemei

 

2007 MTA-MEH
Regionális tudományos információs rendszer

 

2006 NKFP
A perifériák problémái

 

2005 OKTK
Az információs társadalom térbelisége

 

  OTKA IV

 

Válogatott publikációk:

 

 1. CSATÁRI B.: Adatok a Sárrét településföldrajzához. - Alföldi Tanulmányok, II. 1978. pp. 201-218.
 2. CSATÁRI B.: Szeged járás tanyarendszerének néhány jellegzetessége - Alföldi Tanulmányok, IV. 1980. pp. 85-106.
 3. CSATÁRI B. - PAPP A.: A falvak településföldrajzi problémái a Tiszántúl középső részén. - Földrajzi Értesítő, 32. 1984. 2. pp. 114-132.
 4. CSATÁRI, B. - ENYEDI, Gy.: The formation of new, clustered, rural settlements in Hungary. In: ENYEDI, GY. - VELDMAN, J. (ed.): Rural Develpoment Issues in Indrustrialized Countries, Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1986. pp. 96-105 (Regional Research Reports, 1.).
 5. CSATÁRI B. - TÓTH J.: Az urbanizálódás területi különbségei. - Statisztikai Szemle, 66. 1988. 3. pp. 244-259.
 6. CSATÁRI B.: Tiszazug tünetcsoport. - Jászkunság, 38. 1990, 1. pp. 63-68.
 7. CSATÁRI B. (szerk.): Tanakodás a tanyákról. Kecskemét: MTA Regionális Kutatások Központja, 1990. 168 p.
 8. CSATÁRI B.: Tétova települések a térben. - Falu, 7. 1991. 3. pp. 5-11.
 9. CSATÁRI B.: Földrajz, költészet, identitás. - Forrás, 24. 1992. 6. pp. 89-94
 10. CSATÁRI B.: Az Alföld helyzete és perspektívái. Békéscsaba: Nagyalföld alapítvány, 1996. 99. p.
 11. CSATÁRI B.: A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége. Kecskemét: MRA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 1996. 25 p.
 12. CSATÁRI B.: A magyarországi kistérségek vidékiség-kritériumai. In: HORVÁTH GY. - RECHNITZER J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. pp. 193-217
 13. CSATÁRI B. (szerk.): A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2001. 104 p.
 14. CSATÁRI B. - TIMÁR J. (szerk.): Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2002. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása).
 15. CSATÁRI B.- KANALAS I. - NAGY G. - SZARVÁK T.: Regions in Information Society - a Hungarian Case-Study. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2004. 113 p. (Discussion Papers; 42.).
 16. CSATÁRI B.: Criteria of rurality for the hungarian micro-regions: Major problems facing rural areas in Hungary. In: Barta GY. - FEKETE G. É. - KUKORELLI SZORÉNYINÉ I. - TIMÁR J. (eds.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. pp. 466-482
 17. CSATÁRI B. - FARKAS J. ZS.: A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira. - Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. pp. 97-109.

A teljes publikációs lista letölthető innen.