Név, beosztás: Dr. Becsei József, nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus
Születési hely, idő: Pusztaföldvár, 1937. 02. 05.
E-mail: becsei@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: (62)544-173 
Mobil telefonszám: 30/20-69-549
Fogadóóra:  

Végzettség:

Oktatásügyi Miniszter -Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny földrajzból III. díj, Bp.  1955 június 3.
Általános Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány,(orosz tagozat), Orosházi Állami Táncsics Mihály gimnázium, 1955. június 9. Anyakönyvi szám: IV. a-4/1955.
Tanári oklevél: Debrecen 1959. július 11. 193/1959.B. - földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

Egyetemi doktori: Debrecen, 1966. június 18.1324/1966. I etsz.
TMB a földrajztudományok kandidátusává nyilvánította, 1979. október 1. sorszám: 8093.
TMB a Földrajztudomány doktora, 1991. november 11. Szám: 02.848
Művelődési Minisztérium miniszterhelyettese - Címzetes egyetemi docens , Bp. 1984. augusztus 27.
JATE Rektora – címzetes egyetemi tanár, Szeged, 1993. június 10
Habilitált doktor (Dr. habil.) 1995. február 21. Szeged JATE Rektora és Habilitációs Bizottsága, Sz.: 3/1995.
Egyetemi tanárrá kinevezem, 1995. július 1. A Magyar Köztársaság Elnöke, K.E. 265/1995.

Előző munkahelyek:

1959-1970 középiskolai tanár, Szegedi Kis István Gimnázium, Békés
1981-től óraadó a Szegedi József Attila Tudományegyetemen,

Nyelvismeret:

német

Szakterület:

társadalomföldrajz

Kutatási témák:

népességföldrajz, településföldrajz, az Alföld tanyarendszere, az alföldi agrárvárosok

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Közéleti tevékenység
1973: egyik alapítója az MTA FKI Alföldi Csoportjának Békéscsabán (Ma MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály)
A Magyar Földrajzi Társaság, tag
Választmányi Bizottság tag

Elismerések

MFT CII. Közgyűlés A szocialista földrajzért Bp. 1978 április
MFT Lóczy Lajos érem, Nyíregyháza, 1984. július 3.
MFT CXII. Közgyűlése Tiszteleti taggá választotta, Veszprém, 1988. június 27.
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1979. május 21.
Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, 1980. április 4.
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend arany fokozata, 1985
Magyar Népköztársaság Minisztertanács a Magyar Népköztársasági Sportérdemérem arany      fokozata, 1984. április 4.
MKK a „Szocialista Kultúráért” kitüntető jelvény, 1986. november 4.
Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 2006.
Pusztaföldvár község Önkormányzata a 47/2007. (V. 23.) KT. Sz. határozata: „Pusztaföldvár községért” kitüntető díj, Pf. 2007. június 23.

Oktatott tárgyak:

A társadalomföldrajz alapjai I. (E)
A társadalomföldrajz alapjai II. (E)
A településhálózat fejlődése (E)
Környezet és településhálózat (E)
Tásrsadalomföldrajzi szeminárium
A világ politikai és gazdasági földrajza
Aktuális világgazdasági kérdések

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
A tanyarendszer Magyarországon OTKA T  034366  az elmúlt 5 év

 

Az alföldi tanyás települések társadalmi-gazdasági átalakulása az 1990-es években FKFP 0630/1999 az elmúlt 5 év

 

Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben OTKA T 046073 az elmúlt 5 év

 

 

Válogatott publikációk:

 

 1. Becsei József (2006): A munkanélküliség alakulása a „lopakodó” munkanélküliségtől napjainkig. (In.: Szerk.: Povázsay Mihály: A remény útjai: munka-erő-piac.)Mégis van remény Egyesület, Békés, pp. 24-67.
 2. Becsei József (2006): Megjegyzések a földrajz tárgyáról és tagolódásáról. (In: Győri Róbert-Hajdú Zoltán szerk.: Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák) MTARKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, pp. 367-380.
 3. Becsei József (2006): Mendöl Tibor alföldi városa. (In: Blahó János-Tóth Józsaef szerk.: Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára.) Orosháza-Pécs, pp. 40-57.
 4. Becsei József (2007): Vélemények a tanya kialakulásáról. (In.: Csapó Tamás-Kocsis Zsolt szerk.: A kistelepülések helyzete és településföldrajza Magyarországon. III. Településföldrajzi Konferencia) Szombathely, pp. 15-23.
 5. Becsei József (2007): Átalakuló alföldi városok. SZTE Gazdaság és társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, p 176.
 6. Becsei József (2007): Népességföldrajz. Második javított kiadás, Ipszilon Kiadó, Békélscsaba, p 360.
 7. Becsei József (2008): Tanulmányok az általános társadalmi földrajz köréből. Egyetemi jegyzet I-II. rész, Universitas Szeged Kiadó, (p 118 és 169)
 8. Becsei József (2008): Mozaikok az Alföld-kitatás múltjából. Mosaics from the past os Alföld research. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 17. szám, Érd, pp. 38-47.
 9. Becsei József (2009): Az alföldi város néhámy új vonása. (In.: Tóth J-Pál Á-Szonokiné Ancsin G. szerk.: Tanulmánykötet  Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára) Szeged, pp. 45-53.
 10. Becsei József (2010): Az alföldi tanyarendszer településmorfológiai sajátosságai. Tér-Tálentum-Tanítványok I. Pécs, 2010, pp. 57-72.
 11. Becsei József (2010): A Föld népessége. In.: Tóth J. főszerk.: Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 270-302
 12. Becsei József (2010): Településállomány és társai. (In.:Csapó T-Kocsis Zs. Szerk. A településföldrajz aktuális kérdései.) Szombathely, pp. 105-114.
 13. Becsei József (2011): A magyar településállomány a honfoglalás előtt. (In. Kókai S. szerk.: Geográfiai folyamatok térben és időben.) Nyíregyháza, pp. 85-97.

A teljes publikációs lista letölthető innen.