Név, beosztás: Dr. Juray Tünde, egyetemi adjunktus
E-mail: tjuray@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/544 055
Fogadóóra: Hétfő 12-13

Végzettség:

2013 Szállodai recepciós
2000 Idegenforgalmi menedzser
1997 József Attila Tudományegyetem TTK földrajz szakos középiskolai tanár  
1999 József Attila Tudományegyetem TTK (településfejlesztő) geográfus szak

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

2009 PhD fokozat
SZTE TTIK
A dolgozat címe: A város mint turisztikai tér, Szeged példáján

Tézisek

Előző munkahelyek:

1997-98 Alföld Tours Utazási Iroda, Szeged utazási tanácsadó, utazásszervező
1998 Morton’s Légi Utazási Iroda utazási tanácsadó, utazásszervező
2000 Szeged és Térsége Turisztikai Szolgáltató Kht. ügyvezető
2000 Szeged városi Tourinform Iroda irodavezető

Nyelvismeret:

Angol, középfok
Olasz , középfok

Szakterület:

Turizmusföldrajz

Kutatási témák:

Városi turizmus, szociálgeográfia, regionalitás és turizmus, településfejlődés és turizmus

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Szeged Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Tanácsa, tag

Oktatott tárgyak:

Turisztikai alapismeretek (EA)
Turisztikai termék- és projektmenedzsment (EA+GY)
Turizmusmarketing (EA+GY)
Bevezetés a turisztikai menedzsmentbe (EA+GY)
Bevezetés a turizmuskutatásba (EA)
Projektmunka I-II.
Diplomamunka I-II.
Tourism development in Hungary (EA)

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
Svédország, Gotland European Academy for Sustainable Rural Development 2002. augusztus Nyári egyetem, továbbképzés, hazai esettanulmányok prezentációja

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Szeged MJV idegenforgalmi koncepciója

 

2003 Szeged MJV Önkormányzata
2003 Kulturális turizmusfejlesztés kérdései a DKMT Eurorégióban P/VIII/03/086 2003 „Esély a Stabilitásra” Közalapítvány
2005 DKMT Eurorégió stratégiája (turizmusfejlesztés)   2005 DKMT Fejlesztési Kht.
2006 A Dél-Alföldi Régió ifjúságturizmusa ROP 3.3.1-2005-01-0024/34 2006 Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztési Operatív Program
2009 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark középtávú fejlesztési koncepciója és stratégiája DAOP-2.1.1/B-2008-0015 2009. június-szeptember Csongrád Megyei Önkormányzat

 

Válogatott publikációk:

 

 1. Juray, T. 1999: The development possibilities of tourism in the South-East Hungarian Region. in: Turizam br. 3. Contemporary Trends on Tourism, Novi Sad. pp. 29-32.
 2. A Dél-Alföld turisztikai koncepciója és fejlesztési programja 2000: Szeged. pp.1-12., 69-80.          
 3. Juray, T. 2002: A turizmusoktatás és kutatás kihívásai hazánkban a 21. század kezdetén in: Aubert, A. (szerk.): A turizmus aktuális kérdései Magyarországon, Pécs pp.138-143.
 4. Juray, T. 2003: Az Európai turizmus területi folyamatainak várható változásai a közeljövőben, különös tekintettel az Európai Unió keleti bővítésének következményeire in: Kis Mária (szerk.) Európai kihívások, Szeged 2. pp. 215-219.
 5. Juray, T. 2003: A regionális és interregionális tematikus utak szerepe Európában. in: Szónokyné, A. G. (szerk.): Határok és az Európai Unió. pp. 134-141.
 6. Juray T.-Pethőné Dedák A.-Euroterv 2002. BT. 2003: Szeged Megyei Jogú város idegenforgalmi koncepciója
 7. Juray T.-Folberth P. 2003: Geográfiai szempontú turizmusfejlesztés egy magyarországi nagyváros példáján (Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencia)
 8. Juray, T. 2004: Szeged turizmusa, avagy vissza a jövőbe. in: Mészáros Rezső (szerk.) Szeged társadalomföldrajzi nézőpontból, Szeged pp. 139-153.
 9. Juray, T. 2004: A városi turizmusfejlesztés és -tervezés kérdései a szegedi turisztikai koncepció készítésének kapcsán. in: Abonyiné, P. J.- Komarek, L. (szerk.): 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Társadalom- és Gazdaságföldrajz Tanszéke.  pp. 89-99.
 10. Juray, T. 2004: A városi turizmusfejlesztés kérdései Szeged példáján in: Településfejlesztés konferencia kötet, Szombathely pp. 109-122.
 11. Juray, T. 2004: Az európai turizmus területi folyamatainak változása a közeljövőben, különös tekintettel az Európai Unió keleti bővítésének következményeire. in: Kis, M.-Gulyás, L.-Erdélyi E. (szerk.) 2003: Európai kihívások 2. pp. 215-219.
 12. Juray, T. 2004: A demográfiai változások hatásai a turizmus folyamataira napjainkban II. Magyar Földrajzi Konferencia (CD-ROM)
 13. Juray, T. 2005: Urban tourism development: The example of a South-Hungarian city, Szeged. in: Schnell, P.-Landgrebe, S. (ed.) 2005: Städtetourismus. Oldenburg Verlag. München, Wien
 14. Juray, T. 2005: Questions of tourism development and urban improvement: the example of Szeged, Hungary in: Vert, C. (ed.): The Evolution of the National Colocviums in Geography of Population and Human Settlements, Temesvár-Buzias. (CD-ROM) pp. 239-253.
 15. A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió fejlesztési stratégiája 2005: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály
 16. Juray, T. 2005: A turizmus és annak fejlesztési lehetőségei a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban.  in: Szónokyné, A. G. (szerk.) Határok és Régiók konferenciakötet, Szeged. pp.493-501.
 17. Juray, T. (szerk.) 2007: A Dél-Alföldi Régió ifjúságturisztikai stratégiája
 18. Juray, T. 2007: Pillanatkép az ifjúsági turizmus nemzetközi trendjeiről és hazai helyzetéről. in: Kovács, Cs.-Pál, V. (szerk.): A társadalmi földrajz világai pp. 227-240.
 19. Juray, T. 2007: Relations between tourism development and urban improvement: the example of Szeged.  in: Kovács, Cs. (szerk.): From villages to cyberspace. pp. 249-260.
 20. Juray, T.-Csordás, L. 2007: A második otthonok mint térformáló tényezők in: Földrajzi Közlemények 2007/3. pp. 187-203.

  A teljes publikációs lista letölthető innen.