Név, beosztás: Fabula Szabolcs, adjunktus
Születési hely, idő: Békéscsaba, 1985. 08. 09.
E-mail: Fabula.Szabolcs@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/343-337
Fogadóóra: Kedd 15-16

Végzettség:

2015 Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola, a földtudományok doktora (Ph.D.)

2009 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, terület- és településfejlesztő geográfus

Előző munkahelyek:

2013–2017 Egyetemi tanársegéd, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

2012-2013 Tudományos segédmunkatárs, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szegedi Tudományegyetem

2008 Adminisztratív munkatárs, Környezet- és Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont, Szegedi Tudományegyetem

Nyelvismeret:

Angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga

Olasz középfokú C típusú nyelvvizsga

Szakterület:

társadalomföldrajz

Kutatási témák:

városföldrajz, társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek és marginalitás, társadalmi kohézió, társadalmi mobilitás, városi kormányzás

Oktatott tárgyak:

Általános gazdaságföldrajz gyakorlat (BSc)
A területfejlesztés alapjai gyakorlat (BSc)
Európa társadalomföldrajza gyakorlat (BSc)
Népesség- és településföldrajz gyakorlat (BSc)
Politikai földrajz és világgazdaság gyakorlat (MSc)
Területi tervezés és szabályozás (MSc)
Projectwork in Social Geography; Social Geography of Hungary: Socio-spatial Inequalities (Erasmus)

Díjak, elismerések:

Campus Hungary ösztöndíj felsőoktatási munkatársak részére rövid tanulmányút megvalósítása céljából. A tanulmányút helye: Annual Conference of the Association of American Geographers, Chicago, Amerikai Egyesült Államok, 2015. április 21-25.

Erasmus Hallgatói Mobilitási Ösztöndíj (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). University of Portsmouth, Portsmouth, Egyesült Királyság, 2012 tavaszi szemeszter

Második helyezett, XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Népességföldrajz Tagozat. Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2009 április

Köztársasági Ösztöndíj, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, 2007 ősz – 2008 tavasz

 

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Domaszék és Szatymaz települések jövőképe

ROP-3.3.1-05/1.-

2005-08-0009/34

2005-2007 Gazdák és Vállalkozók Domaszéki Egyesülete
A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai

124938

2017-2020 Nemzetközi Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

EFOP-3.6.1-16-

2016-00008

2017-2021 Európai Bizottság, Magyarország Kormánya (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP)

 

Részvétel nemzetközi kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities

FP7-SSH-2012-1/319970

2013-2017 EU 7. Keretprogram
YOUMIG – Improving Institutional Capacities and Fostering Cooperation to Tackle the Impacts of Transnational Youth Migration

DTP1-1-161-4.1

2017-2019 European Union (INTERREG Danube Transnational Programme)

 

Válogatott publikációk:

 

1.    FABULA, SZ. – BOROS, L. – KOVÁCS, Z. – HORVÁTH, D. – PÁL, V. 2017: Studentification, diversity and social cohesion in post-socialist Budapest. – Hungarian Geographical Bulletin 66. 2. pp. 157-173.
2.    FABULA, SZ. – BOROS, L. – HORVÁTH, D. – KOVÁCS, Z. 2017: DIVERCITIES: dealing with urban diversity: the case of Budapest. – Utrecht University, Utrecht. 172 p.
3.    BOROS, L. – FABULA, SZ. – HORVÁTH, D. – KOVÁCS, Z. 2016: Urban diversity and the production of public space in Budapest. – Hungarian Geographical Bulletin 65. 3. pp. 209-224.
4.    FABULA, SZ. 2016: Wiest, K. (ed.): Women and Migration in Rural Europe: Labour Markets, Representations and Policies (recenzió). – Hungarian Geographical Bulletin 65. 3. pp. 302-305.
5.    FABULA SZ. – TIMÁR J. 2016: A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajz vizsgálata. – In: UNGER J. – PÁL-MOLNÁR E. (szerk.): Geoszférák 2015: A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájának eredményei. SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged. pp. 89-111.
6.    FABULA SZ. – KISS L. 2014: Az akadálymentesítés szerepe a településfejlesztésben és –rendezésben. – In: NAGY GY. (szerk.): Fenntartható önkormányzatok a Dél-Alföldön. Konferenciakötet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. pp. 85-103. 
7.    FABULA, SZ. 2013: Body politics and urban spaces: disabled people's encounter with and resistance to disabling urban environments in Hungary. – In: Ilies, A. – Kozma, G. – Kovács, Z. – Popa, N. (eds.): Regional development and cross border cooperation. Editura Universitatii din Oradea, Oradea. pp. 10-20. 
8.    TIMÁR, J. – FABULA, SZ. 2013: Whose identity politics? – Lessons for emerging critical disability geography in Hungary. – Geographica Helvetica, 68. 3. pp. 171-179.
9.    FABULA SZ. 2012: A szociális foglalkoztatók mint „terápiás helyek” kritikai vizsgálata. – In: Pál V. (szerk.): A társadalomföldrajz lokális és globális kérdései. SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, pp. 231-241.
10.    FABULA, SZ. 2011: Challenges for Hungarian Geography: Perspectives of ’Disability Studies’ in Hungary. – Forum Geografic, 10. 2. pp. 235-243.

 A teljes publikációs lista letölthető innen.

Angol nyelvű önéletrajz/ CV in English