Név, beosztás: Kovács Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár
Születési hely, idő: Eger, 1960.04.01.
E-mail: zkovacs@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/ 544-178
Fogadóóra: szerda 10-11 óra

Végzettség:

1984 Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK, Debrecen, biológia-földrajz szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

1987 egyetemi doktor, KLTE TTK, Debrecen
A dolgozat címe: A kereskedelem földrajzi vizsgálatának elméleti és módszertani lehetőségei. 119 p.
1994 a földrajztudomány kandidátusa, MTA
A dolgozat címe: A budapesti lakáspiac társadalomföldrajzi elemzése. 130 p.
2000 habilitált doktor, ELTE TTK, Budapest
2003 az MTA Doktora, MTA
A dolgozat címe: A poszt-szocialista urbanizáció és városi átalakulás jellemzői Kelet-Európában. 193 p.

Előző munkahelyek:

1984- MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest
1995-2007 ELTE TTK, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

Nyelvismeret:

angol (felső), német (felső)

Szakterület:

társadalomföldrajz, városföldrajz, településföldrajz, politikai földrajz, szociálgeográfia

Kutatási témák:

Kelet-Közép-Európa urbanizációja, a modernkori magyar városfejlődés, Budapest társadalmi térszerkezetének változása, a lakáspiac- és lakásmobilitás elméleti kérdései, a magyar választások földrajza

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Közéleti tevékenység
A Magyar Földrajzi Társaság tagja: 1984-
A Magyar Földrajzi Társaság Számvizsgáló Bizottságának tagja: 1993-1997
A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja: 2001-
A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára: 2005-2009
A Magyar Földrajzi Társaság alelnöke: 2009-
OTKA Földtudomány II. Zsűri tagja: 2003-2007
Az MTA Köztestületének tagja: 1994-
Az MTA Földrajz I. (Társadalomföldrajz) Bizottság titkára 2003-2008
Az MTA Földrajz I. (Társadalomföldrajz) Bizottság elnöke 2008-
Az MTA közgyűlési doktor képviselője: 2007-
Az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj bizottságának tagja: 2007-
Az MTA Településtudományi Bizottság tagja: 2004-
A Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Doktori Tanácsa tagja: 2005-
Az ELTE TTK Földrajz-Földtudományi Habilitációs Bizottság tagja: 2005-2007
A MAB Föld- és Környezettudományi Bizottság tagja: 2008-

Szerkesztőbizottsági tevékenység
A Földrajzi Közlemények főszerkesztője: 2005-2009
Az Europa Regional c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 2001-
A Journal of Housing and Built Environment c. tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja 2006-
Architecture, Civil Engineering, Environment c. tudományos folyóirat tudományos tanácsának a tagja 2008-

Elismerések
Akadémiai Ifjúsági Díj (1989)
Pro Geographia oklevél, MFT (1993)
Akadémiai Díj (2006, megosztva)
 

Oktatott tárgyak:

Népesség- és településföldrajz
Bevezetés a földrajzba
Urbanizáció
Politikai földrajz
Logisztika
Projektmenedzsment
Tér és társadalom
Városföldrajz, városfejlesztés

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
Oxford University of Oxford, School of Geography 1988. szeptember 15. – 1989. augusztus 15. Soros Alapítvány posztdoktori kutatói ösztöndíj
München Technische Universität München, Institut für Geographie 1993. június 1. – 1993. augusztus 31. EU kutatói ösztöndíj
München Technische Universität München, Institut für Geographie 1994. november 1. – 1995. április 30. Volkswagen Alapítvány kutatói ösztöndíj
Groningen University of Groningen, Institute of Geography 1998. június 20. – 1998. július 21. TEMPUS ösztöndíj
Lipcse Universität Leipzig, Institut für Geographie 1999. április 1. – 1999. szeptember 30. Vendégtanár
 
Bergen University of Bergen, Institute of Geography 2001. április 1. – 2001. június 30. Vendégtanár
 
Lipcse Universität Leipzig, Institut für Geographie 2004. április 1. – 2004. szeptember 30. Vendégtanár
 

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Magyarország régióinak politikai földrajzi arculata F 014452 1994-1997 OTKA
A nagyvárosi átalakulás főbb jellemzőinek vizsgálata Magyarországon T 025417 1998-2001 OTKA
Magyarország a 21. század felé: az átalakulás társadalomföldrajza T 032204 2000 OTKA
A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői T042807 2003-2006 OTKA
Ukraine in Maps

 

2005-2008 MTA Elnökség
Ukraine in Maps

 

2008-2009 MTA Elnökség

 

Részvétel nemzetközi kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Der Wohnungsmarkt der Budapester Innenstadtrandgebiete im Wandel   1993-1995 Deutsche Forschungsgemeinschaft
The Cultural and Economic Conditions of Decision-making for the Sustainable City EV5V-CT92-0150 1994-1995 EU PECO
The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe CIPA CT93-0082 1994-1997 EU COPERNICUS
Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozeß der Transformation   1998-1999 DAAD-MÖB
Räumliche Entwicklungstendenzen der Peripherie europäischer Großstädte   1999-2001 Deutsche Forschungsgemeinschaft
Evaluating Housing and Neighbourhood Initiatives to Improve the Quality of Life in Deprived Urban Neighbourhoods and Assessing the Transferability Across Europe (NEHOM) EVK4-CT-2000-00027 2000-2004 EU 5. Keretprogram
Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions (URGE) EVK4-CT-2000-00022 2001-2004 EU 5. Keretprogram
An Analysis of Undeclared Work: An In-Depth Study of Specific Items   2003 DG Employment and Social Affairs
Revitalisierung von gründerzeitlichen Altbauwohnquartieren in Budapest - Prozesse, Strategien, Perspektiven   2005-2007 Deutsche Forschungsgemeinschaft
Urban Green as a Key for Sustainable Cities   2005-2008 INTERREG IIIB CADSES
Accommodating Creative Knowledge: competitiveness of European metropolitan regions within the enlarged Union (ACRE) 028270 2006-2010 EU 6. Keretprogram
Zwischen Gentrification und Abwärtsspirale: Socio-spatial change and persistence in residential neighbourhoods of selected CEE urban regions   2007-2010 Deutsche Forschungsgemeinschaft

 

Válogatott publikációk:

 

 1. Kovács, Z. 1989. Border changes and their effect on the structure of Hungarian society. Political Geography Quaterly. 8. 1. pp. 79-86.
 2. Kovács, Z. 1994. A city at the crossroads: social and economic transformation in Budapest. Urban Studies. 31. 7. pp. 1081-1096.
 3. Kovács, Z. 1998. Ghettoization or gentrification? Post-socialist scenarios for Budapest. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 13. No. 1. pp. 63-81. PDF letöltése
 4. Kovács, Z. – Dingsdale, A. 1998. Whither East European democracies? The geography of the 1994 Hungarian parliamentary election. Political Geography. 17. 4. pp. 437-458.
 5. Kok, H. – Kovács, Z. 1999. The process of suburbanization in the agglomeration of Budapest. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 14. No. 2. pp. 119-141. PDF letöltése
 6. Kovács, Z. 1999. Cities from state-socialism to global capitalism: an introduction. GeoJournal. 49. 1. pp. 1-6. PDF letöltése
 7. Kovács, Z. – Wießner, R. 1999. Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung in Budapest - Zur Entwicklung der innerstädtische Wohnquartiere im Transformationsprozeß. Beiträge zur Regionalen Geographie 48. Leipzig. 81 p.
 8. Kovács Z. 2001. Társadalomföldrajzi kislexikon. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 175 p.
 9. Kovács Z. 2002. Népesség- és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 239 p.
 10. Kovács Z. 2002. Az urbanizáció jellemzői Kelet-Közép-Európában a poszt-szocialista átmenet idején. Földrajzi Közlemények. 126. 1-4. pp. 57-78.
 11. Kovács, Z. – Wiessner, R. 2004. Budapest – Restructuring a European Metropolis. Europa Regional. 12. 1. pp. 22-31.
 12. Kovács Z. 2005. Budapest funkcionális átalakulásának főbb vonásai a rendszerváltozás után. Földrajzi Közlemények. 129. 1-2. pp. 83-102.
 13. Kovács, Z. 2006. Social and economic transformation of historical districts in Budapest. In: Enyedi, Gy, - Kovács, Z. (eds) 2006. Social changes and social sustainability in historical urban centres. Discussion Papers Special. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. Pécs. pp. 39-64.
 14. Dövényi, Z. – Kovács, Z. 2006. Urban development in Hungary after 1990. In: Altrock, U. – Güntner, S. – Huning, S. – Peters, D. (eds) Spatial Planning and Urban Development int he New EU Member States. Ashgate, Aldershot. pp. 163-179.
 15. Dövényi, Z. – Kovács, Z. 2006. Budapest: the post-socialist metropolitan periphery between ’catching up’ and individual development path. European Spatial Research and Policy. 13. 2. pp. 23-41. PDF letöltése
 16. Kovács, Z. – Wiessner, R. – Zischner, R. 2007. Budapester Altbauqartiere im Revitalisierungsprozess. Europa Regional. 15. 3. pp. 153-165.
 17. Kovács, Z. – Murie, S. – Musterd, S. – Gritsai, O. – Pethe, H. 2007. Comparing paths of crative knowledge regions. ACRE report 3. AMIDSt, University of Amsterdam. 62 p.
 18. Kovács Z. 2009. Az urbanizáció keresztútja Kelet-Közép-Európában. Változó Föld, változó társadalom, változó ismeretszerzés. 460. pp. 44-51. PDF letöltése

A teljes publikációs lista letölthető innen.