Név, beosztás: Pál Viktor, egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes
Születési hely, idő: Salgótarján, 1968. 11. 24.
E-mail: pal.viktor@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/ 544-162
Mobil telefonszám: 20/9493201
Fogadóóra: hétfő 11h

Végzettség:

1992 József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar, Szeged,  földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

PhD fokozat
Pécs PTE TTK
Dolgozat címe: Az egészségföldrajz a magyar társadalomföldrajzban: elméleti megközelítés és esettanulmányok

Előző munkahelyek:

2001-2006 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék- egyetemi tanársegéd
1992-2001 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék - főiskolai tanársegéd

Nyelvismeret:

német (közép), orosz (alap)

Szakterület:

társadalomföldrajz

Kutatási témák:

egészségföldrajz, határmenti kutatások, területfejlesztés, társadalomföldrajz

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Magyar Földrajzi Társaság, tag

Oktatott tárgyak:

Az UNESCO világöröksége (Gy)
Regionális társadalomföldrajz II. (E)
Regionális társadalomföldrajz III. (E)
Európa történeti földrajza (E)
Számítógépes térképelemzés az idegenforgalomban (Gy)
Számítógépes térképelemzés a terület- és településfejlesztésben (Gy)
Gyógy- és termálturizmus (E)
Egészségföldrajz (E)
Internet a terület- és településfejlesztésben
Adatbázisok a terület- és településfejlesztésben (Gy)
Internet a turizmusban (Gy)
Hazai és nemzetközi pályázatok írásának elmélete és módszertana (E)
Általános gazdaságföldrajz (E)
Pályázatírás (Gy)
Szakmai számítógépes programok (Gy)

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
Tübingen Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen 2001. december – 2002. február Tanulmány készítése a határ menti térségek népességföldrajzi viszonyairól

 

Részvétel hazai kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Felsőoktatásban használatos jegyzet készítése Magyarország egészségföldrajzából.

 

1995-1996 Pro Renovanda Cultura Hungariae. Tudomány az Oktatásban Szakalapítvány
Kistérségek egészségföldrajzi folyamatainak elemzési lehetőségei. F 023148 1996-1999 OTKA
Oktató kutatásainak támogatása 5225/1997 1997 Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat
Oktató kutatásainak támogatása 2545/1998 1998 Felsőoktatási Programfinanszírozási Pályázat

 

Válogatott publikációk:

 

 1. Pál V. 1996: A potenciális városok egészségügyi infrastruktúrájának és ellátottságának területi sajátosságai. Tér és Társadalom 2-3. szám 225-230. pp.
 2. Miletics P. - Pál V. 1998: A közép-európai térfejlődés kérdései. Földrajzi Értesítő, 2. füzet 217-233. pp.
 3. Pál V. 2002: Egészségföldrajz. In.: Tóth J. szerk.: Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Tankönyvek. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs 382-421. pp.
 4. Jónás I. – Pál V. – Vízvári A. 2002: A világ változó társadalmi-gazdasági képe. Tankönyv a 10. osztály számára. Mozaik Kiadó, pp. 59-76.
 5. Pál V. 2004: Medizinische Hinsichten der Siedlungsentwicklung aufgrund ungarischen Beispiele In.: „The Evolution of the System of Human Settlements in the Context of Durable Development Strategies”, Buzias, 2004. június 4-6. Timisoara – Buzias, pp. 423-433.
 6. Pál V. - Balogh A. 2005: Geographical question marks in state of health and health services of small villages. In.: 5th International Conference of PhD Students, University of Miskolc, Hungary, 14-20 August 2005, Natural Science, pp. 373-379.
 7. Pál V. 2005: Fogalmi kérdések, történeti csomópontok, kutatási irányzatok az egészségföldrajzban. Földrajzi Értesítő 3-4. szám, 435-454. pp.
 8. Tóth J. – Pál V. – Antal G. 2005: Társadalomföldrajz és egészség. A magyar egészségföldrajz néhány elméleti kérdése. Magyar Epidemiológia II/4. szám pp. 261-281.
 9. Pál, V. – Aracsi, L. – Fülöp, A. 2006: Medical Geography: regional differences, regional justice. In:  Abreau, L – Sandor, J. (eds): Monitoring health status and vulnerable groups in Europe: past and present. PhoenixTN Community – PTE, Pécs, pp. 163-177.
 10. Pál, V. – Kiss, J. P. – Tipei, A. 2006: A Survey of Regional Differences in Health conditions of Hungarian Patients on the Basis of Hospital Admissions. Magyar Epidemiológia 2. szám 83-97. pp.
 11. Bajmócy P. – Boros L. – Pál V. 2006: Egy képzeletbeli tér geográfiája: helyek, terek, szimbólumok a „Harry Potter Univerzumban”. III. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest, MTA 2006. szeptember 6-7. (CD-ROM kiadvány)
 12. Pál, V. 2006: The metamorphosis of medical geography and the emergence geography of health. In: Süli-Zakar I. – Horga, I. ed: Regional Development int he Romanian-Hungarian Cross-Border Space from National to Europen Perspective. DTE-Universitatea din Oradea, Debrecen pp. 191-200.
 13. Pál. V. 2007: The geography of health int he Hungarian human geography. In: Kovács Cs. ed: From villages to cyberspace. Szeged, pp. 417-425.
 14. Pál V. – Tóth J. 2007: Egészségföldrajz. Lomart Kiadó, Pécs-Gyula, 268 p.
 15. Pál V. – Uzzoli A. 2008: Az emberiség egészsége – a 21. század kihívásai. Földrajzi Közlemények 4. szám, pp. 471-489.

 A teljes publikációs lista letölthető innen.