Név, beosztás: Boros Lajos, adjunktus
Születési hely, idő: Budapest, 1976, 02. 26.
E-mail: borosl@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/544-000 – 3332 mellék
Fogadóóra: csütörtök 14-15

Végzettség:

Földrajz szakos középiskolai tanár, településfejlesztő geográfus (SZTE TTK)

Szociológus (SZTE BTK)

Tudományos fokozatok, dolgozat címe:

PhD 2008, A város depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal Tézisek letöltése

Nyelvismeret:

Angol középfok C, olasz szakmai

Szakterület:

Településföldrajz

Kutatási témák:

Kritikai földrajz, városi társadalmi egyenlőtlenségek

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

Magyar Földrajzi Társaság – tag
Magyar Szociológiai Társaság - tag

Díjak, elismerések:

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2014-17)
Új Közép-Európa Tapasztalt Kutató Ösztöndíj (2014)

Oktatott tárgyak:

Régió- és településmarketing
Társadalomkutatás módszertana
Gazdaságföldrajz (SZTE GTK)
Az EU regionális politikája
Politikai földrajz és világgazdaság
EU alapismeretek
Turisztikai alapismeretek
Turizmuspolitika
Magyarország és a környező országok gazdaságföldrajza (Márton Áron Szakkollégium)

 

Részvétel nemzetközi kutatásban:
Projekt címe Kódszáma Futamidő Donor
Divercities - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities   2013-2017 European Commission, 7th Framework Programme
ITN RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe   2014-2017 European Union’s Seventh Framework Programme FP7, Marie Curie Actions
Re-Turn: Regions benefitting from returning migrants   2011-2014 EU Central Europe 2013 Programme
HURO GEO PHD - Cross Border Doctoral Programs Consortium   2012-2013 Hungary- Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013
POLYCE: Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe   2010-2012 ESPON

 

Válogatott publikációk:

 

Boros L. (2002): Válságok a turizmusban. Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciája, Budapest 2002 PDF letöltése

Balogh A.-Boros L. (2002): Egyetemi hallgatók regionális identitása. III. Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, pp. 327-331. PDF letöltése

Boros L. (2002): Határmentiség a turizmusban. Szónokyné Ancsin G. szerk.: Határok és az Európai Unió. Szeged, pp. 141-145. PDF letöltése

Boros L. (2004): A városverseny igazi vesztesei. In: II. Földrajzi konferencia CD, Szeged. 2004. 7 p. PDF letöltése

Boros L.-Tóth P. (2005): Kié itt a tér? Az underclasshoz kapcsolódó térhasználati konfliktus Szegeden. In: Szónokyné Ancsin G. szerk.: Határok és Eurorégiók, Szeged, pp. 353-358 PDF letöltése

Boros L.-Pál V. (2005): Óriások és törpék. A szegedi bevásárlóközpontok kereskedelem- és térformáló hatása. In: Szónokyné Ancsin G. szerk.: Határok és Eurorégiók, Szeged 2005. pp. 559-566. PDF letöltése

Bajmócy P. - Boros L. – Pál V. (2006): Egy képzeletbeli tér geográfiája: helyek, terek, szimbólumok a „Harry Potter Univerzumban” In: III. Magyar Földrajzi Konferencia, CD kiadvány, 2006, p. 14. PDF letöltése

Boros L. – Pál V. - Hegedűs G. (2006): Globalizációs hatások alföldi városainkban – a városszerkezet és településkép átalakulása. In: III. Magyar Földrajzi Konferencia, CD kiadvány, 2006. p. 13. PDF letöltése

Boros L. (2006): A városi tér használatához kapcsolódó konfliktusok. In: Kiss A.-Mezősi G.-Sümeghy Z. szerk. Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék - Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2006. pp. 109-116. PDF letöltése

Boros L. (2007) ...But some are less equal - spatial exlcusion in Szeged. In: Kovács Cs. szerk.: From villages to cyberspace - Falvaktól a kibertérig. SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. pp. 151-160. PDF letöltése

Boros L. (2007): A művészeti alkotások földrajzi vizsgálatának néhány elméleti kérdése. In: Kovács Cs.-Pál V. szerk: A társadalmi földrajz világai. SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged. 2007. pp. 79-88. PDF letöltése

Boros L. - Budai B. (2007): Városi különbségek Szegeden belül az egyetemisták szemével. I. Terület- és vidékfejlesztési konferencia CD kiadvány. Kaposvár, p. 9. PDF letöltése

Boros L. – Hegedűs G. - Pál V. (2007): A globalizáció városképi hatásai a Dél-Alföldön. I. Terület- és vidékfejlesztési konferencia CD kiadvány. Kaposvár, p 13. PDF letöltése

Boros L (2007): Szeged on the University Students' Mental Maps. In: 6th International Conference of PhD Students. Miskolc, 2007. pp. 45-50. PDF letöltése

Boros L. – Hegedűs G. – Pál V. (2007): A neoliberális településpolitika konfliktusai. In: Orosz Z. - Fazekas I. szerk.: Települési környezet. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2007. pp.196-204. PDF letöltése

Boros L. (2008): Hol laknak a szegények? A depriváció térbelisége Szegeden. In: Szabó V.-Orosz Z.-Nagy R.-Fazekas I. szerk.: IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen 2008. pp. 362-368. PDF letöltése

Boros L (2009): Szeged belső térfolyamatai az 1950-es évektől napjainkig. Földrajzi Közlemények 133 (4), 2009. pp. 453-465. PDF letöltése

Kun A.–Boros L.–Pál V. (2009): A tartalomelemzés lehetőségei a településföldrajzban – Esztergom és Tatabánya vetélkedése a sajtó tükrében. In: Csapó T.–Kocsis Zs. szerk.: A közép- és nagyvárosok településföldrajza. V. Településföldrajzi Konferencia, Szombathely, Savaria University Press, Szombathely, pp. 308-322. PDF letöltése

Pál, V.-Boros, L. (2010) The relationship between health policy and spatial justice – the case of Hungary. Megatrend Review Vol. 7 (1) pp. 249-264. PDF letöltése

Boros L. (2010) Posztstrukturalista elméletek: kihívások és lehetőségek a településföldrajz számára. In: Csapó T. - Kocsis Zs. szerk: A településföldrajz aktuális kérdései. VI. Településföldrajzi Konferencia. Savaria University Press, Szombathely. pp. 392-405. PDF letöltése

Boros L.–Hegedűs G.–Pál V. (2010) Conflicts and dilemmas related to the neoliberal urban policy in some Hungarian cities. Politica, 1., pp. 35-52. PDF letöltése

Boros L (2010) „Úton lenni boldogság” – recenzió. Michalkó Gábor 2008: Boldogító utazás. A turizmus és az életminőség kapcsolatának magyarországi vonatkozásai című kötetéről. Geográfus Hírlevél 20, pp. 8-9. PDF letöltése

Boros L. (2010) Az „új városszociológia” születése. Jancsák Cs. – Pászka I. – Nagy G. D. szerk. Állandó párbeszédben. Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 64-76. PDF letöltése

Boros L. (2010) City Branding – márkateremtés a helymarketingben. Falu Város Régió 2-3, pp. 44-51. PDF letöltése

Boros L.-Pál V. (2011) A gazdasági válság hatásai és a rá adott válaszok különböző földrajzi léptékeken, Földrajzi Közlemények 135 (1) pp. 17-32. PDF letöltése

Boros L. (2011) Report on the Association of American Geographers Annual Meeting, Hungarian Geographical Bulletin 60 (1) pp. 105-107. PDF letöltése

A teljes publikációs lista letölthető innen.