BSc képzés - földrajz
 
A Földrajz BSc szak a sokszínű geográfusképzés hagyományaira épül. Célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről.

Kiemelt célunk, olyan szakemberek képzése, akik képesek a földrajzi térrel, területiséggel kapcsolatos kérdések megoldására, tudásukat pedig a munkaerő-piacon is hasznosítani tudják. Ezért a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki a szakirányokat.
Az első évben általános természettudományi és földrajzi ismereteket fogsz tanulni olyan tantárgyak keretében, mint például éghajlattan, térképészeti alapismeretek, népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz, geomorfológia, talajtan, Magyarország és Európa földrajza.
 
A második évtől pedig öt szakirány közül választhatsz:
  • Geoinformatika
  • Idegenforgalom
  • Táj- és környezetföldrajz
  • Terület-és településfejlesztés
  • Földrajz tanári
Mit fogsz tanulni az egyes szakirányokon?

Geoinformatika szakirányon: programozás, térinformatikai programok, adatbázisok kezelése, műholdas távérzékelés, a térinformatika földrajzi alkalmazásai, stb.
Idegenforgalom szakirányon: turisztikai alapismeretek, turizmusmarketing és menedzsment, idegenforgalom földrajza, turizmusfejlesztés, szakmai számítógépes programok, stb.
Táj- és környezetföldrajz szakirányon: természet- és környezetvédelem, mérnöki alapismeretek, laborvizsgálati módszerek, globális környezeti kérdések, tájtervezés, térinformatikai programok, stb.
Terület-és településfejlesztés szakirányon: európai uniós ismeretek, terület- és településfejlesztés, urbanizáció, pályázatírás, önkormányzatok működése, szakmai számítógépes programok, stb.
Földrajz tanár szakon: a földrajz mellé másik szakot kell választanod a második évtől, biológia, kémia, fizika, matematika, informatika, környezettan, valamint történelem, angol, német, rajz, és testnevelés szakok közül, de ezek köre folyamatosan bővül.
 

Milyen továbbtanulási lehetőségeid vannak a BSc befejezése után?

Ha jól tanulsz és megtetszik ez a pálya, tanulmányaidat mesterképzés (MSc) keretében folytathatod.
MSc képzési programjaink:
  • Geográfus - A BSc képzésből már ismert négy szakirányt folytathatod emelt szinten, de már a kutatómunkára helyezve a hangsúlyt.
  • Földrajz tanári - A BSc képzés alatt döntően földrajzos tantárgyakat tanulsz, az MSc képzés keretében pedig a választott szakpár tantárgyait is. Tanulmányaid kiegészülnek pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzéssel, valamint tanítási gyakorlattal is.
  • Környezettudományi - A Földrajz BSc-t végzett hallgatók részt vehetnek a Környezettudományi mesterképzésben is, amennyiben a Környezettan BSc egyes tantárgyait is teljesítik.
Ezeken kívül Földtudomány és Környezetmérnök MSc képzést is tervezünk indítani a jövőben.
Az MSc szak befejezése után lehetőséged van tovább folytatni tanulmányaidat, elmélyíteni kutatómunkádat, és két doktori iskola (Földtudományok, Környezettudományi) keretében bekapcsolódni a doktori (PhD) képzésbe.

Mi biztosítja a minőségi oktatást?


A képzést biztosító tanszékek tudományos teljesítménye, aktivitása a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2005-ös felmérése szerint széleskörű, jó színvonalú, az országos átlagot meghaladja. A tanszékcsoporton jelenleg összesen 36 oktató valamint 17 az oktatást, kutatást segítő kolléga dolgozik.

A 2008-as évben a teljes infrastruktúrát felújítottuk. Bővült a tantermek, számítógépes termek, valamint laborok száma, korszerű gépekkel gazdagodtunk, mely minden esetben hallgatóink kényelmét és érdekeit szolgálja. Jelenleg egy 180 fős nagyelőadó, 7 tanterem, 5 számítógépes terem, valamint 22 labor és egy nagyszerű tanári csapat várja kedves leendő hallgatóit.
A széles nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően számos külföldi ösztöndíjat nyerhetnek el hallgatóink. Részképzésen vehetsz rész 15 (!) ország, több mint 25 egyetemén, melyek köre folyamatosan bővül.

A földrajzos képzés fontos részei a tanulmányutak, terepgyakorlatok, melyeken a szakmai ismeretek elsajátítása mellett csoporttársaiddal Magyarország és Európa legszebb helyeit látogatjátok meg.