Az utóbbi években a Tanszék gondozásában megjelent legfontosabb kiadványok
 
 • 40 éves a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék. Szerkesztette: Abonyiné Palotás J.-Komarek L.. Szeged, 2004.
 • Jakucs László, a tudós az ismeretterjesztő és a művész. Tanulmánykötet Jakucs László professzor emlékére. Mészáros Rezső - Schweitzer F. - Tóth J.(szerk.) SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék - PTE Földrajzi Intézet - MTA FKI, 2003.
 • Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásához 1. rész. Becsei József. Szeged, 2001.
 • Fejezetek az általános társadalmi földrajz tanulmányozásához 2. rész. Becsei József. Szeged, 2001.
 • Nagyvárosi fejlődés és falusi átalakulás. Becsei József. Szeged, 2002.
 • Elkötelezve a társadalomföldrajzi kutatásnak - válogatott tanulmányok. Kötet Dr. Abonyiné Dr. Palotás Jolán tanárnő 60 születésnapjára. Szeged 2002.
 • A magyar társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága - kötet Dr. Mészáros Rezső professzor úr 60. születésnapjára. Szerkesztette: Abonyiné Palotás Jolán, Becsei József, Kovács Csaba. Szeged 2002.
 • Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál. Szerkesztette: Becsei József. Szeged 2000.
 • Határok és régiók. Nemzetközi konferencia tanulmánykötete. Szerkesztette: Szónokyné Ancsin Gabriella, Pál Ágnes. Szeged 1999.
 • Határon innen, határon túl. Nemzetközi konferencia tanulmánykötete. Szerkesztette: Szónokyné Ancsin Gabriella, Pál Ágnes. Szeged 1997.
 • Határok és az EU. Nemzetközi konferencia tanulmánykötete. Szerkesztette: Szónokyné Ancsin Gabriella. Szeged, 2002.
 • Az infrastruktúra elemeinek változó szerepe a területi fejlődésben Magyarországon. Abonyiné Palotás Jolán. SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged, 2006. 173 p.
 • A jugoszláv működő tőke a Dél-Alföldön. Szónokyné Ancsin Gabriella, Szeged, 2001.
 • A társadalmi földrajz világai. Tiszteletkötet Becsei József 70. születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Csaba, Pál Viktor. Szeged, 2007.
 • From villages to the cyberspace. Tiszteletkötet Mészáros Rezső professzor úr 65. születésnapjára. Szerkesztette: Kovács Csaba. Szeged, 2007.