Projektek
 
A tanszéken jelenleg futó projektek:
 
 
DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities
 
 
              A projekt honlapja elérhető itt: www.urbandivercities.eu
 
 
ITN RegPol²Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe – centres on new patterns of regional disparities between metropolised regions and the remaining parts of CEE countries. RegPol² trains 16 young researchers for careers in academia, public administration, NGOs and the private sector.
 
 
           A projekt honlapja elérhető itt: www.regpol2.eu/
 
Korábbi projektjeink:
 
HURO GEO PHD - Cross Border Doctoral Programs Consortium
 
 
           A projekt honlapja elérhető itt: www.u-szeged.hu/fejlesztesiprojektek/about-huro-1001-184-231/about-huro-1001-184-231
 
 
RE-TURN - Regions benefitting from returning migrants
 
 
                  
                 A projekt honlapja elérhető itt: http://www.re-migrants.eu/
 
 
COOLING CUBES - Integrated spa development strategy for the spas situated in the area of the main traffic route through the Hungarian-Serbian cross border region
 
 
 
               A projekt honlapja elérhető itt: www.cooling-cubes.org
 
Kutatási irányok:
 
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke az egyetem egyik regionális és társadalomföldrajzi profilú egysége, így kutatásaink igen sokfélék. A hetvenes évektől kezdve jelentős eredményeket értek el munkatársaink a gazdasági körzetek kutatásában, s ennek elméleti kidolgozásában. Az ekkor szerzett tapasztalatokat a tanszék kutatói jól kamatoztatták a kilencvenes években a különböző területfejlesztési tervek készítésében is. A Dél-Alföld megyéinek és számos kistérségének területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában részt vettek a tanszék oktatói.
  
Kiemelt szerepet kapott a szűkebb régió a Dél-Alföld és Csongrád megye kutatása, ezt a területfejlesztési koncepciók mellett számos publikáció, monográfia valamint a megyék gazdaságát, társadalmát bemutató kötetek jelzik. Ugyancsak régóta folynak vidékföldrajzi kutatások is a tanszéken, melyek részben az agrárgazdaság átalakulását, részben pedig a falusi térkapcsolatokat vizsgálják. A térkapcsolatok esetében kitüntetett szerep jutott a megyehatár menti térségek mellett a nagyváros közeli tereknek is. Szintén tradicionális kutatási témát jelentenek a klasszikus közlekedésföldrajzi vizsgálatok. Emellett az alföldi városok vizsgálata, kiegészítve a tanyarendszer társadalmi jellemzőinek kutatásával szintén a tanszéki kutatások részét képezi.
    
Az utóbbi évtizedben a tradicionális témák továbbélése mellett számos új kutatási irány is megjelent. Legfontosabb közülük az urbanizáció és a szuburbanizáció vizsgálata, mely keretében többek közt a vidéki városaink körül kirajzolódó folyamatok komplex elemzése került a kutatásaink középpontjába. Az etnikai földrajzi vizsgálatok (elsősorban a roma kisebbségre vonatkozóan), az egészségföldrajzi kutatások, a számítástechnika fejlődése által generált „kibertér” vizsgálata, valamint a földrajz egyes aktuális elméleti kérdéseinek, megközelítéseinek gyakorlati alkalmazhatósága (pl. gravitációs és potenciálmodellek, behaviourista geográfia, kritikai földrajz), a turizmusföldrajzhoz kapcsolódó vizsgálatok szintén a kutatási irányok részét képezik.