Az SZTE Földtudományok Doktori Iskola tanszékünkön folyó alprogramja

„Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai”alprogram
(Dr. Mészáros Rezső)

Tudományág megnevezése: földtudományok
Képzési forma: doktori (PhD)
Képzési cél: a tudományos fokozat megszerzésére való felkészítés
Képzési idő: 6 félév
Tagozat: nappali, levelező
Finanszírozás: államilag támogatott, költségtérítéses
Képzésbe történő belépés követelménye: mesterfokozat és sikeres felvételi vizsga
Képzés zárul: abszolutórium (180 kredit megszerzése után)
Kreditszerzés módjai: lásd Működési Szabályzat.

További információért az SZTE Földtudományok Doktori Iskoláról,  KATTINTS IDE!