Hallgatóinknak és témavezetőiknek gratulálunk!
XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2015
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

 
 

Településfejlesztés

földrajza

I.

Kincses Boglárka

 

Vízparti városfejlesztés a szegedi partfal rekonstrukció példáján

 Nagy Gyula

egyetemi tanársegéd

Településfejlesztés

földrajza

II.

Bende Csaba

 

Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi Megálló közösségi kert példáján

 Nagy Gyula

egyetemi tanársegéd

Népességföldrajz

II.

Radics Vivien

 

Magyar vándorok - A képzett munkaerő migrációs attitűdjének vizsgálata

 Dr. Kovács Csaba

egyetemi adjunktus

Településföldrajz

II.

Hegedüs Tamás

 

Közigazgatási területen belüli urban sprawl és szuburbanizáció hatásai Zalaegerszeg példáján
 

 Nagy Gyula

egyetemi tanársegéd

Településföldrajz Különdíj

Makra Zsófia

 

A kihalás szélére sodródott aprófalvak jövője - a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján
 

 Dr. Bajmócy Péter

egyetemi docens

Népességföldrajz

Különdíj

Kriska Olivér

 

Menekültügyi és illegális bevándorlási helyzetkép Magyarországon és társadalmi megítélése a szerb-magyar határtérségben

 Nagy Gyula

egyetemi tanársegéd

Településfejlesztés

földrajza

Különdíj

Tóth Balázs

 

A békéscsabai főtérrehabilitáció értékelése hagyományos on-line és modern közösségi média alapján
 

 Nagy Gyula

egyetemi tanársegéd

XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2013
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

 
 

Településföldrajz

I.

Vasárus Gábor

 

Győrszentiván város-vidék peremzónai jellegéből adódó konfliktusainak társadalomföldrajzi vizsgálata

 Dr. Bajmócy Péter

egyetemi docens

Településföldrajz

II.

Tanács Lejla

 

A magyar tanya társadalmi-gazdasági folyamatai a zákányszéki tanyavilág példáján

 Dr. Kovács Zoltán

egyetemi tanár

Politikai és történeti földrajz

II.

Vida György

 

Csongrád megye választásföldrajzi jellemzıi, a 2011-es választási törvény tükrében

 Dr. Kovács Zoltán

egyetemi tanár

Népességföldrajz és szociálgeográfia

III.

Herpai Tamás

 

A panelprogram hatásai a szegedi lakótelepek társadalmára
 

 Dr. Kovács Zoltán

egyetemi tanár

Társadalomföldrajz Különdíj

Györki Andrea

 

Szeged bűnözésföldrajzi vizsgálata a bőnügyi statisztikák és szubjektív lakossági megítélések alapján
 

 Dr. Bajmócy Péter

egyetemi docens

XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2011
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

 
 

Turizmusföldrajz I.

I.

Eupolisz
Utazási Iroda
pénzdíja

Gazsó Mihály

 

A helyi internet-felhasználó lakosság
a Dél-Alföldi Régió zöldturizmusához
kapcsolódó attitűdjei

Pap Ági

egyetemi tanársegéd

Szélné Sándor
Katalin

ökoturisztika referens

Társadalomföldrajz

II.

Bán Attila

 

A allergia nyílt és rejtett
morbiditásának földrajzi vizsgálata
lokális léptékben

Dr. Pál Viktor

egyetemi adjunktus

Gazdaságföldrajz

II.

Nagy Gyula

 

A budapesti agglomeráció közösségi
közlekedésének elvi és gyakorlati
kérdései

Dr. Bajmócy Péter

egyetemi docens

Turizmusföldrajz I.

II.

Martyin Zita

 

A turizmus alapú területfejlesztés
lehetőségei Mórahalom példáján

Dr. Boros Lajos

egyetemi adjunktus

Terület- és településfejlesztés

Kiemelt dícséret

Vedrédi Katalin

 

Szegedi közösségi terek
fejlesztésének vizsgálata

Dr. Boros Lajos

egyetemi adjunktus

Településföldrajz

IV.

PTE Földrajzi
Intézet különdíja

Nádudvari Ádám

 

Martfű komplex vonzáskörzetének
feltárása empirikus úton és
gravitációs modell segítségével

Dr. Bajmócy Péter

egyetemi docens

Dr. Kovács Zoltán

egyetemi tanár

XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2009
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

 
 

Regionális földrajz

I.

Dudás Gábor

V.

Zsugorodó távolságok. A légi közlekedés helyzete és területi különbségei Európában

Dr. Boros Lajos egyetemi tanársegéd

Általános társadalom-földrajz

I.

Nagy Ilona

V.

A niche-koncepció alkalmazása a társadalomföldrajzban

Dr. Mészáros Rezső akadémikus

Népesség-földrajz

II.

Fabula Szabolcs

V.

A fogyatékosság tanulmányozása a földrajztudományban békéscsabai példával

Dr. Tímár Judit tudományos főmunkatárs

Gazdaság-földrajz

II.

Hurton Zsuzsanna

IV.

Víziközmű szolgáltatás Magyarországon

Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus

Gazdaság-földrajz

II.

Móricz Ádám Imre

V.

Az információs társadalom fejlődésének földrajzi vizsgálata. A finn és a magyar példa összehasonlítása 

Dr. Boros Lajos egyetemi tanársegéd

Turizmus-földrajz

III.

Hollósi Judit

III.

A Haraszt-hegyi és a Vidrafű tanösvény látogatottságának változása és szerepe a Vértesi Natúrpark ökoturizmusában

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus

Népesség-földrajz

III.

Madarász Anett

V.

A felsőfokú végzettségű lakosság elhelyezkedésének térbeli aspektusai Magyarországon

Dr. Bajmóczy Péter egyetemi docens

Gazdaság-földrajz

Különdíj

Pintér Zsófia

V.

A „menekülő tőke” és a települések. Az ipari vállalatok megszüntetett magyarországi telephelyeinek településekre gyakorolt gazdasági-társadalmi hatásai

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus

Település-földrajz

Különdíj

Huszka Anita

V.

Az 1990 óta önállósult magyarországi települések társadalomföldrajzi vizsgálata

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus

 

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2007
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Idegenforga-lom földrajza

I.

Pap Ági

V.

Világörökség és turizmus. A világörökségi hely színek hatása a település és a környék turizmusára magyarországi esettanulmány
alapján

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus

Városföldrajz

I.

Pócsi Gabriella

IV.

Város-vidék peremzóna földrajzi problémái Kecskemét-Budaihegy példáján

Dr. Csatári Bálint
tudományos főmunkatárs;
Dr. Bajmócy Péter egyetemi adjunktus

Vidékföldrajz

I.

Nagy Ilona

IV.

A mentális szegregáció értelmezése a Berettyóújfalui kistérség településhálózatában

Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár

A földrajz oktatása, tudománytörténete

II.

Rigó Annamária

V.

Kecskeméti középiskolások Európa képe

Dr. Csatári Bálint tudományos főmunkatárs

Városföldrajz

II.

Kun Attila

V.

Esztergom kontra Tatabánya: kísérlet a városok közt feltételezett ellentét vizsgálatára

Dr. Pál Viktor egyetemi adjunktus;
Boros Lajos
egyetemi tanársegéd

Népesség-földrajz

II.

Mészáros Gyula

IV.

Lengyelország etnikai térszerkezetének változásai
a XX. században

Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus

Vidékföldrajz

III.

Józsa Klára

V.

Az aprófalvak társadalmi-gazdasági differenciáltsága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Dr. Bajmócy Péter egyetemi adjunktus

Városföldrajz

Kiemelt
dicséret

Lukács Tibor

V.

A népesség területi különbségei Szegeden

Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus

Népesség-földrajz

Kiemelt
dicséret

Hurton Zsuzsanna

II.

Két Bács-Kiskun megyei település cigány
lakossága

Dr. Kovács Csaba egyetemi adjunktus

 

XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, 2005
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Tagozat

Helyezés
+díjazás

Szerző(k)

Évf.

Pályamunka címe

Témavezető(k)

Társadalom-földrajz

I.

Hegedűs Gábor

V.

A választási aktivitás földrajzi aspektusai és az életminőség néhány összefüggése Szeged példáján

Dr. Csatári Bálint egyetemi docens

 

XXVI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA, 2003
Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció

Tagozat

Helyezés
+díjazás

Szerző(k)

Évf.

Pályamunka címe

Témavezető(k)

Gazdaság-földrajz II.

III.

Komarek Levente

V.

A hazai cukoripar kialakulása és fejlődése különös tekintettel a rendszerváltozás utáni időszakra

Dr. Abonyi Gyuláné dr. Palotás Jolán
egyetemi docens

 

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA, 2001
Fizika, Földtudományok és Matematikai Szekció

Tagozat

Helyezés
+díjazás

Szerző(k)

Évf.

Pályamunka címe

Témavezető(k)

Politikai és történeti földrajz

I.

Kiss László

VI.

Adalékok négy vasúti mellékvonal problematikájához

Dr. Abonyiné dr. Palotás Jolán
egyetemi docens

Terület- és Település- fejlesztés

III.

Boros Lajos

V.

A marketing szemléletű területfejlesztés lehetőségei a monori kistérségben

Dr. Mészáros Rezső
egyetemi tanár

Regionális földrajz

Különdíj

Szabó András

V.

A magyar tőke Romániában

Dr. Mészáros Rezső egyetemi tanár
Dr. Abonyiné dr. Palotás Jolán
egyetemi docens