Meghívott oktatók
 
Dr. Csatári Bálint az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének nyugalmazott igazgatója

Kutatási terület:
Alföld és tanyakutatás, a vidékföldrajz és irányzatai
E-mail:
 
 
 
 

Részletes adatlap

Dr. Nagy Erika tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba

Kutatási terület:
         társadalmi-térbeli egyenlőtlenségek kritikai politikai gazdaságtani megközelítésű vizsgálata a városi 
         terekben (dzsentrifikáció, szuburbanizáció, város ingatlanpiacok) és a vidéki térségekben 
         (periferizálódás, marginalizálódás), a gazdasági szereplők döntésein és viszonyain keresztül
         (kereskedelem, tudásalapú szolgáltatások, a fogyasztás, az értéktermelési hálózatok földrajza)
 
E-mail:

 

 

Dr. Timár Judit tudományos főmunkatárs, MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba
 
Kutatási terület:
szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet átalakulásának elméleti kérdései, alföldi sajátosságai; a város-vidék peremzóna, tanya-város, falu-város kapcsolatok átalakulásának társadalom-földrajzi jellemzői, területfejlesztési vonatkozásai; a nemek földrajza
E-mail: