Oktatók
 
Dr. Kovács Zoltán az MTA levelező tagja, tanszékvezető egyetemi tanár
 
Kutatási terület: 
Kelet-Közép-Európa urbanizációja, a modernkori magyar városfejlődés, Budapest társadalmi       térszerkezetének változása, a lakáspiac- és lakásmobilitás elméleti kérdései, a magyar választások földrajza
Telefon:
62/544-178
E-mail:
 
Dr. Mészáros Rezső az MTA rendes tagja, professor emeritus

Kutatási terület:
a települések területi kapcsolatai, regionális kapcsolatrendszerek, a globalizáció és a kibertér
Telefon:
62/544-173
E-mail:
      
Részletes adatlap
Dr. Becsei József professor emeritus

Kutatási terület:
népességföldrajz, településföldrajz, az Alföld tanyarendszere, az alföldi agrárvárosok
Telefon:
62/544-055
E-mail:
 
 

Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens

Kutatási terület:

népességföldrajz, településföldrajz, behaviourista geográfia, kvantitatív földrajz, etnikai földrajz
Telefon:
62/543-348
E-mail:


Dr. Boros Lajos adjunktus

Kutatási terület:
kritikai földrajz, városi társadalmi egyenlőtlenségek
Telefon:
62/544-000 – 3332 mellék
E-mail:
 
 
Dr. Hegedűs Gábor adjunktus

Kutatási terület:
településföldrajz, szociálgeográfia, területfejlesztés, politikai földrajz
Telefon:
62/544-177
E-mail:
 
Dr. Fabula Szabolcs adjunktus

Kutatási terület:

társadalmi, térbeli egyenlőtlenségek vizsgálata

Telefon:

62/343-337

E-mail: 

Fabula.Szabolcs@geo.u-szeged.hu

Dr. Juray Tünde adjunktus (jelenleg GYED-en)

Kutatási terület:
városi turizmus, szociálgeográfia, regionalitás és turizmus, településfejlődés és turizmus
Telefon:
62/544 055
E-mail:
 
 
Dr. Kovács Csaba adjunktus

Kutatási terület:
 határ menti térségek földrajzi problémái
Telefon:
62/544-175
E-mail:
 
 
 
Részletes adatlap
Lados Gábor tanársegéd
 
Kutatási terület:
            remigráció, városfejlesztés
 
Telefon:
62/343-337
E-mail:
 
Martyin-Csamangó Zita tanársegéd
 
Kutatási terület:
        egészségturizmus, turisztikai fejlesztések hatásai, turizmus alapú területfejlesztés
Telefon:
62/343-337
E-mail: 
 
 
Dr. Nagy Gábor egyetemi docens
Kutatási terület:
az információs társadalom földrajza, gazdasági egyenlőtlenségek vizsgálata, városföldrajz
E-mail:
 

Fogadóóra: kedd 15-16 h

 
Nagy Gyula tanársegéd
 
Kutatási terület:
környezeti igazságosság, agglomerációs közlekedés
Telefon:
62/344-176
E-mail:
 
 

Dr. Pál Viktor egyetemi docens, tanszékvezető helyettes


Kutatási terület:
egészségföldrajz, határmenti kutatások, területfejlesztés, társadalomföldrajz
Telefon:
62/544-162
E-mail:
 
Vida György tanársegéd
 
Kutatási terület:
 választási földrajz, a magyar választások földrajza, térségek versenyképességének kérdései
Telefon:
62/344-176
E-mail: