Név, beosztás: Ilcsikné Makra Zsófia, PhD hallgató
Születési hely, idő: Szeged, 1990.09.15.
E-mail: zsofesz15@gmail.com
Munkahelyi telefonszám: 62/343-397

Végzettség:

2015 SZTE TTIK Geográfus MSc, Terület- és településfejlesztő

Nyelvismeret:

német (közép)

Szakterület:

településföldrajz, társadalomföldrajz

Kutatási témák:

aprófalvak, kihalás közeli aprófalvak, szuburbanizáció

Közéleti tevékenység, elismerések, tisztségek:

XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika Földtudományok Matematika szekciójában
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont – Különdíj, 2015

Magyar Urbanisztikai Társaság Diplomadíj 2015, Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok: Dicséret

SZTE TTIK Dékáni Dicséret 2015

SZTE Tehetségpont „Prezentációs technikák” tanulmányi verseny 3. helyezés, 2015

Oktatott tárgyak:

Magyarország társadalomföldrajza gyak.
Népesség-és településföldrajz gyak.

 

 

Válogatott publikációk:

 

BAJMÓCY P. – MAKRA ZS. – VASÁRUS G. 2014: A közigazgatásilag önálló települések számának
változása és a változások tipizálása Magyarországon. – In. CSAPÓ T. – KOCSIS ZS. (szerk.): Településföldrajzi Tanulmányok. Szombathely. 1. pp. 36-49.
BAJMÓCY P. − MAKRA ZS. 2015: Aprófalvak kihalása és/vagy megmaradása Magyarországon. – In. RAKONCZAI J. – BLANKA V. – LADÁNYI ZS. (szerk.): Tovább egy zöldebb úton. SZTE, Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged. pp. 126-134.
VASÁRUS G. – MAKRA ZS. 2015: Az agglomerációk lehatárolásának néhány kérdése Győr
példáján. – In. CSAPÓ T. – LENNER T. (szerk.): Településföldrajzi Tanulmányok. Szombathely. 1. pp. 96-108.     
MAKRA ZS. VIDA GY. 2016: A magyarországi törpefalvak tipizálása matematikai statisztikai módszerekkel
Településfölrajzi Tanulmányok 5:(1) pp. 123-135., Mendöl Tibor Emlékkonferencia. Orosháza, Magyarország: 2015.11.27
BAJMÓCY P.
MAKRA ZS. 2016: Központi-, egyéb belterületek és külterületek népesedési trendjei Magyarországon 1960-2011 között. Településföldrajzi Tanulmányok 2: pp. 3-21.
MAKRA ZS. 2017: A magyarországi törpefalvak népességszám-változásának vizsgálata a közigazgatási önállóság tükrében. Településföldrajzi Tanulmányok 1: pp. 76-90.