Név, beosztás: Nagy Gyula, tanársegéd
Születési hely, idő: 1988.01.02
E-mail: gynagy@geo.u-szeged.hu
Munkahelyi telefonszám: 62/544-176
Fogadóóra:

szerda 13-14h

ERASMUS: hétfő 9-10h (előzetes bejelentkezés e-mailben)

Végzettség:

2011 Szegedi Tudományegyetem, Geográfus MSc Terület-és településfejlesztő

Nyelvismeret:

Angol (felső)

Szakterület:

Társadalom-és gazdaságföldrajz

Kutatási témák:

Környezeti igazságosság, agglomerációs közlekedés

Közéleti tevékenység, elismerések, díjak:

(2015)TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006 "Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása" című projekt - részvétel, tanulmánykészítés
(2015) TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002
„Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban” - alprojektvezető, Nagyváros térségi környezeti igazságtalanságok feltárása - kérdőíves felmérés szervezése, adatfeldolgozás, tanulmánykészítés,
(2014)ÁROP 2.2.22-2013-2013-0001 kódszámú, „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” c. projekt - regionális koordinátor, tanulmányírás, kötetszerkesztés
(2013)TÁMOP 4.2.4-A/1 "Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos és konvergencia program" ACSJ398 Azonosító számú projekt projektvezetője - Környezeti igazságosság a Kárpát-medencében
(2011) TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt résztvevője - A globális klímaváltozás társadalmi és telelpülési hatásai kérdőíves felmérés szervezése, adatok feldolgozása, tanulmánykészítés
(2008) INNOTARS_08-varoster: Határtalan várostérségek – Az országhatárokon átívelő
várostérségi kapcsolatok a Kárpát-medencében című projekt résztvevője - interjúkészítés, interjúegyeztetés

(2013)          Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj
(2011)          Pro Geographia Humana Segediensis
(2011)          Az SZTE TTIK Kiváló Hallgatója
(2011)          Sófi József Ösztöndíj Kiemelt Kuratóriumi Dicséret
(2010)          Szeged Városi Ösztöndíj
(2010)          Köztársasági Ösztöndíj

Magyar Földrajzi Társaság tagja 2014-

Oktatott tárgyak:

Tavaszi félév:
Általános gazdaságföldrajz gyakorlat BSc
Területfejlesztés alapjai gyakorlat BSc
Városföldrajz, városfejlesztés gyakorlat MSc
Őszi félév:
Településfejlesztés alapjai gyakorlat BSc
Településfejlesztés GIS alapjai BSc
Szakmai számítógépes programok a területfejlesztésben MSc
Tér és társadalom gyakorlat MSc
Erasmus kurzusok:
Hungary, land, people, regions
Project work in Urban Geography
Social geographic processes in Hungary

 

Külföldi kutatómunka, tanulmányutak, külföldi oktatás:
Külföldi tanulmányút helyszíne Intézmény A tanulmányút időpontja A tanulmányút célja, feladatok
Finnország Turun Yliopiston 2008 őszi szemeszter ERASMUS ösztöndíj

 

Publikációs tevékenység:

 A teljes lista letölthető innen.